Før besøket på Utøya

For å øke læringsutbyttet av Demokratilæring på Utøya, anbefaler vi at dere gjør noen forberedelser. Her er forslag til utvelgelsesprosess, aktiviteter og samtalestartere.

Selv om det er bare tre elever fra skolen som skal delta på Demokratilæring på Utøya anbefaler vi at disse forberedelsene gjøres med hele klassen/trinnet, gjerne i forkant av at de tre elevene velges ut. Kunnskap om terrorangrepene 22. juli er spesifikt nevnt i læreplanen for samfunnsfag under det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, og disse aktivitetene kan derfor inngå i den ordinære opplæringen.

Styrket kunnskap om terrorangrepet 22. juli og kjennskap til Utøya som læringssted, kan også bidra til at alle elevene får en forståelse av hva de kan være med på i forkant av deltakerutvelgelsen. I etterkant av oppholdet på Utøya skal deltakerne videreformidle det de har lært til sine medelever. Da er det også en fordel om alle elevene har grunnleggende kunnskap til temaet.

Bli kjent med Utøya

Hvilket sted er Utøya i dag? Hvordan kommer oppholdet på Utøya til å bli? Mange har spørsmål knyttet til et besøk på Utøya, som det kan være fordelaktig å snakke om på forhånd.

Her er forslag til videoer og refleksjonsspørsmål som kan brukes som samtalestartere.

Utvelgelse av deltakere

Skolen velger selv ut tre elever og en lærer/annen ressursperson som deltar på Demokratilæring på Utøya, samt hvordan utvelgelsen skjer.

Her er tips til kriterier/ting å tenke på i utvelgelsen

Hva skjedde 22. juli 2011?

For å sikre at elevene får størst mulig læringsutbytte av undervisningstilbudet vårt, anbefaler vi at dere i forkant av reisen til Oslo og Utøya snakker sammen om hva det var som skjedde. Det finnes mange tilgjengelige ressurser som kan benyttes som støtte i en slik samtale.

Her er eksempler på to ressurser som kan brukes som kan brukes som samtalestartere

Søk om plass høsten 2020

  • Uke 36: 1.-3. september
  • Uke 37: 8.-10. september
  • Uke 40: 28. september – 30. september
  • Uke 41: 6.-8. oktober
  • Uke 42: 13.-15. oktober
  • Uke 43: 20.-22. oktober
  • Uke 44: 27.-29. oktober