Digital tidslinje

Den digitale tidslinjen er basert på tidslinjene som finnes i læringssenteret Hegnhuset på Utøya og i 22. juli-senteret i regjeringskvartalet.

Digital tidslinje: Terrorangrepene 22. juli 2011. Design: Anna Aune, 07 Media

Tidslinjen inneholder tekst, bilder, kart, twitter-meldinger og tekstmeldinger. Den digitale versjonen er utformet som en Prezi. Her kan en velge å navigere seg kronologisk fra det det tidspunktet hvor resepsjonen i Høyblokka varsler vaktsentralen i regjeringskvartalet om en feilparkert bil, til bildet av statsminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Eskil Pedersen på Sundvollen dagen etter. En kan også velge å zoome inn og ut fra et større oversiktsbilde til mindre deler av tidslinjen for å få et overblikk over de ulike hendelsene og velge selv hva en vil klikke seg inn på. Tidslinjen kan brukes på tavlen i klasserommet sammen med lærer. For de eldre elevene kan det også fungere fint at elevene får jobbe med tidslinjen på egne skjermer. Det anbefales at lærer har satt seg inn i innholdet i tidslinja før den brukes i klasserommet.

Tekstmeldingene er en annerledes og unik kilde til historien om terrorangrepene 22. juli 2011. Gjennom animasjonene av tekstmeldingene til og fra mennesker som befant seg på Utøya under terrorangrepene kan elever lettere leve seg inn i situasjonen. I de fleste tekstmeldingene går det bra, med unntak av to. Synne Røyneland ble drept ca 18.05 og Benedichte Vatndal Nilsen ble drept ca 18.14.

Twitter-meldingene viser godt hvordan sosiale medier lå i forkant av tradisjonelle medier og kan bidra til refleksjon rundt hvordan digitale medier påvirker formen på og innholdet i samfunnsdebatten.   

Tidslinje på norsk

Trykk her for å spille av tidslinjen i Prezi (tekst og bilder)

Spill av videoen for å høre opplesning av tidslinjen på norsk:


Timeline in English

Press here to play English timeline in Prezi (text and pictures)

Play the video below to hear a recital of the timeline in English

Den engelske tidslinjen er laget med støtte fra den norske UNESCO-kommisjoenen

Tilbake til verktøy

Tilbake til temaer og læringsmål