Tidligere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli?

Velg et læringsmål og du finner:

  • Oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag
  • Ressurser og råd for lærere
  • Ressurser og kilder for elever

PDF med samlet oversikt over alle temaer og forslag til læringsmål

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – Tidligere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Rosetogene – Tekst om rosetogene som kan leses av elever sammen med en voksen

Bilder fra 22. juli og dagene i etterkant – et utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn. Aktuelle bilder kan være oversiktsbildet fra rosetogene, bildet av jenta foran det spontane minnestedet være aktuelt og at kongen og dronningen er lei seg.

Aktiviteter for barn – 22. juli-senteret sin side med forslag til aktiviteter for barn. De øverste tre (Tegn en tegning, Skriv et brev, Fargelegg Picassotegninger) har en tilknytning til 22. juli.

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – Tidligere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Rosetogene – Tekst om rosetogene som kan leses av elever sammen med en voksen

Bilder fra 22. juli og dagene i etterkant – et utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn. Aktuelle bilder kan være oversiktsbildet fra rosetogene, bildet av jenta foran det spontane minnestedet være aktuelt og at kongen og dronningen er lei seg.

Avisforsider– Oversikt over noen aktuelle forsider fra dagene etter terrorangrepene.

NRK-serie 22. juli: I episode 2 (16.55) starter en passasje som angår mistanken om at den/de som sto bak bomben i regjeringskvartalet, var islamistiske terrorister, og konsekvenser av den mistanken for innvandrere med mørk hud,

Utvalgte ressurser

TEMATEKST – Tidligere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Minnemarkeringer – Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnemarkeringer, fra de første som ble holdt bare dager etter angrepene, til og med de som holdes årlig og dokumenteres av NRK.

Jens Stoltenbergs tale på Rådhusplassen 25. juli 2011 (NRK Skole)

NRK-serie 22. juli: I episode 2 (16.55) starter en passasje som angår mistanken om at den/de som sto bak bomben i regjeringskvartalet, var islamistiske terrorister, og konsekvenser av den mistanken for innvandrere med mørk hud.

Terrorens språk (NRK Skole) – Lydklipp om hvilke ord som ble brukt for å sette ord på følelser etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Å være sint på Breivik – NRK Skole sitt utdrag fra programmet Aktuelt hvor ulike personer diskuterer sinnet mange føler mot gjerningsmannen.