Thorvald Stoltenberg-seminaret 2020

Er du ung og opptatt av å fremme mangfold og likeverd? Ønsker du å utveksle erfaringer med andre unge mennesker om utfordringer og muligheter i kjølvannet av covid-19 pandemien? Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya inviterer nå unge mennesker bosatt i Norge til å søke på Thorvald Stoltenberg-seminaret 18.-20. november 2020 på Utøya.

Information in English

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Utøya inviterer unge mennesker bosatt i Norge til  Thorvald Stoltenberg-seminaret på  Utøya. På seminaret vil deltakerne arbeide sammen med deltakere fra andre steder i Europa, via digitale plattformer.

Målet er  å støtte  og fremme pågående initiativer i Europa for å fremme sameksistens, tillit og dialog mellom unge mennesker i mangfoldige samfunn under covid-19 pandemien.

Søk om å delta innen 23. oktober

Hva er Thorvald Stoltenberg-seminaret?

Tidligere forsvarsminister, utenriksminister og diplomat Thorvald Stoltenberg var en pioner for norsk fredsdiplomati som verdsatte dialog, eksemplifisert av hans «kjøkkenmøter», hvor han inviterte statsledere og utenriksministre hjem for å nyte en kopp kaffe, slappe av og ta en prat ved kjøkkenbordet.

Thorvald Stoltenberg døde i juli 2018. I hans minne, og for å hedre sin sterke tro på at kunnskap og toleranse kunne overvinne fremmedfrykt og hat, er Thorvald Stoltenberg-seminaret på Utøya en årlig internasjonal møteplass for unge mennesker engasjert i demokrati og menneskerettigheter.

Om seminaret

Målet med Thorvald Stoltenberg-seminaret er å støtte og fremme pågående tiltak i Europa for å fremme sameksistens, tillit og dialog mellom unge mennesker i mangfoldige samfunn under covid-19 pandemien.

Gjennom  årets  seminar, vil deltakerne

 • utveksle erfaringer og diskutere muligheter og utfordringer knyttet til mangfold  og likeverd i kjølvanntet av  covid-19 pandemien.
 • utforske hvordan det å minnes gjennom liv kan motivere unge mennesker til å bidra til å bygge åpne og inkluderende samfunn.
 • bli introdusert for  konkrete verktøy som kan brukes på digitale eller fysiske arenaer for å fremme mangfold og likeverd.
 • Utforske muligheter for samarbeid og nettverksbygging etter seminaret.

Seminaret på Utøya varer i  3 dager (18.–20. november), og bringer sammen deltakere som bor i Norge, utvalgt gjennom en åpen søknadsprosess. Det fasiliteres av  erfarne trenere med  bred erfaring i utdanning for menneskerettigheter, demokratisk medborgerskap og interkulturell forståelse.

Seminaret er for unge mennesker  som:

 • er bosatt i Norge,  i ett av følgende fylker:  Oslo,  Viken,  Innlandet eller Vestfold-Telemark
 • er involvert i aktiviteter som fremmer mangfold og interkulturell forståelse
 • ønsker å utvikle sin kompetanse gjennom arbeid med praktiske læringsverktøy og gjennom erfaringsutveksling med andre unge mennesker i Norge og Europa.
 • forplikter seg til å organisere aktiviteter for å engasjere andre i interkulturell dialog i etterkant av seminaret.

I løpet av seminaret vil unge mennesker som bor andre steder i Europa delta og bidra gjennom digitale plattformer. Deltakerne på Utøya og de digitale deltakerne vil jobbe i grupper, satt sammen basert på interesseområde.

Praktisk informasjon

Det er ingen deltakeravgift. Reise, måltider og overnatting er dekket av arrangørene. Det vil bli organisert busstransport, slik at  deltakerne ikke trenger å benytte seg av offentlig transport.

Arbeidsspråket på seminaret er engelsk.

Vi følger med på smittetuviklingen, og samt nasjonale og lokale smittevernsanbefalinger. Her er noen av tiltakene vi gjør for å begrense smitte. Vi vil:

 • kun rekruttere deltakere bosatt i Oslo, Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet, og sette opp busstransport for alle deltakere til og fra Utøya, for å begrense bruk av offentlig transport.
 • sørge for at alle våre trenere er kjent med gjeldende smitteverntiltak
 • sende ut informasjon til alle deltakere om smittevern i forkant, inkludert informasjon om at deltakere som har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i nærkontakt med noen smittet av covid-19 eller på reise i utlandet ikke kan delta.
 • tilrettelegge for at alle skal kunne holde en meters avstand og begrense bruk av felles materiell under seminaret
 • ha økt fokus på renhold, særlig ved sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater.
 • henge opp informasjonsplakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
 • sikre tilstrekkelige muligheter for håndhygiene, med tilstrekkelig såpe og tørkepapir ved alle toaletter og håndvaskstasjoner og alkoholbasert desinfeksjon der vask ikke er tilgjengelig
 • planlegge for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale og toalett der den syke har oppholdt seg
 • lagre deltakerlister i 14 dager i etterkant av aktivitetene slik at vi kan bistå i eventuell smittesporing.

Seminaret er finansiert av Den norske UNESCO-kommisjonen.