Resultater

Målet vårt:
Gjennom kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011 anerkjenner unge mennesker at demokratiet ikke kan tas for gitt og styrker sitt engasjement for å fremme en demokratisk kultur.

Deltakere fra skoler i hele Norge


I 2019 deltok 240 elever og 80 lærere fra 80 ulike ungdomsskoler i hele Norge på Demokratilæring på Utøya. Både elever og lærere gir tilbakemelding om det å møte og samarbeide med deltakere fra andre steder i landet har stor egenverdi.

I løpet av 2019 var også 630 ungdomsskoleelever fra ulike skoler på østlandet på dagsbesøk på Utøya.

Når ut til 10 000 personer i året


I etterkant av oppholdet på Utøya videreformidlet de det de hadde lært til sine medelever, lærere, foreldre, kommunestyrerepresentanter og andre. Til sammen gjennomførte de over 300 aktiviteter med nesten 10 000 personer i løpet av 2019.

I aktivitetene tok de opp temaer som:

  • 22. juli 2011
  • Ekstremisme og radikalisering
  • Forebygging av hatefulle ytringer
  • Mangfold og inkludering
  • Engasjement og deltakelse

Økt engasjement og styrket selvtillit


Gjennom skolebesøk, observasjoner av elevstyrte aktiviteter og spørreundersøkelser måler vi resultatet av demokratilæring på Utøya.

Tre måneder etterpå sier elevene at de har større tro på at de kan påvirke samfunnet rundt seg, og at de har økt selvtillit til å si sin mening, samtidig som de har blitt flinkere til å lytte til andres meninger.

Enkelte forteller også at de har merket en holdningsendring hos andre som følge av at de selv har begynt å imøtegå hatefulle ytringer.

Endringshistorier fra elever

Det viktigste jeg tar med meg fra Demokratilæring på Utøya er at å lytte til andre er en veldig viktig del av diskusjonen. Jeg har lært meg å ikke bare lytte til meg selv, men være mer åpen for andres meninger også.

Ungdomsskoleelev tre måneder etter Demokratilæring på Utøya høsten 2019

Siden 2016 har 9. og 10. klassinger fra over 100 ungdomsskoler i hele Norge deltatt på Demokratilæring på Utøya.

Se om noen fra en skole i ditt nærområde har deltatt

Å oppleve Utøya på ordentlig og se at øya er tatt tilbake på så utrolig flott måte er fantastisk, og jeg tror det er viktig for fremtiden at slike kurs opprettholdes. Elevene hos meg svarte også at det var utrolig gøy å treffe ungdommer fra andre steder i landet. Jeg er imponert over høyt faglig og pedagogisk nivå på opplegget! Takk!

Lærer, tre måneder etter Demokratilæring på Utøya høsten 2019