Overnattingsbesøk

Skoleklasser kommer til Utøya for et unikt læringsopphold med en natts overnatting.

Læringstilbudet er forankret i læreplanverket

Relevante deler av læreplanverket

Program og innhold

Et overnattingsbesøk for skoleklasser varer fra lunsj dag 1 til lunsj dag 2. Det begynner med en omvisning på øya, hvor elevene blir kjent med Utøyas historie som et sted for ungdomsengasjement og et viktig sted i Norges politiske historie. I utstillingen i Hegnhuset lærer de om hendelsesforløpet 22. juli, og på minnestedet gis det rom for å minnes og for ettertanke. De lærer om prosessen med å «ta Utøya tilbake» etter 22. Juli 2011, som et eksempel på ungdoms motstandskraft mot terror.

Utøya er et sted hvor menneskerettighetene og demokratiske verdier som mangfold og likeverd har stått sterkt i lang tid, og disse er også i fokus under overnattingsbesøkene på Utøya. Gjennom oppgaven Ballongferden utfordres elevene til å prioritere mellom ulike menneskerettigheter, reflektere over hva rettighetene betyr for dem og over sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati. Dette følges opp av oppgaven Mine privilegier, som lar elevene utforske hva priviliger er og hvordan de påvirker oss og mulighetene vi har til å delta i samfunnet. Den første dagen avsluttes med middag, etterfulgt av brettspill og visning av en hyggelig film, eller utendørsaktiviteter om været tillater det.

Dag nr to plukker vi opp tråden fra første dag, og går nærmere inn på hva hver enkelt av oss kan gjøre for å verne om demokratiet og menneskerettighetene. Gjennom oppgaven Hvordan reagere på hatprat? lærer elevene hva hatefulle ytringer er, og gjennom å ta stilling til ulike situasjoner utforsker de i fellesskap ulike strategier for å imøtegå hatefulle ytringer. Målet er at de skal kunne bruke det de har lært i sin hverdag.

Dagen avsluttes med å samtale om Frode Gryttens dikt Etter 22. juli. Diktets siste strofe er «hei, hei, på tide å stå opp å endre verda». Før båten frakter elevene over til landsiden igjen får de i oppgave å tenke over hva de kan gjøre for å endre verden.

Praktisk informasjon og og booking

Undervisningen pågår i nye seminarrom, og det er wifi i hovedbygningene. Overnatting skjer i hytter på øya, med plass til 4-6 elever på hvert rom. Skolen kan med fordel dele elevene inn i rom på forhånd.

Det blir servert lunsj, middag og kveldsmat dag 1, og frokost pluss matpakke til lunsj dag 2. Det er en også kiosk på øya, med mulighet for å kjøpe snacks og mellommåltider.

Våre undervisere leder klassen gjennom det faglige innholdet i besøket. Vi håper lærere/voksenpersoner tar del i undervisningen, og bidrar til å skape et godt læringsmiljø gjennom hele besøket. I pauser og etter at undervisningsdagen er ferdig, har skolen/medfølgende voksne ansvar for elevene. Sammen sørger vi for at alle får et fint og meningsfullt opphold, og at både bygg og utearealer på Utøya er i samme stand ved avreise som ved ankomst.

Ta kontakt med oss for ledige datoer og mer informasjon:

Ann Helen Løvstad, arrangementsansvarlig på Utøya, annhelen@utoya.no