Tredagerssamlinger på Utøya

Elever og lærere fra 9. og 10. trinn fra ulike skoler i hele Norge tilbringer tre dager sammen på Utøya, etterfulgt av elevstyrte aktiviteter på skolen.

Lærere som får være med ser elever som blomstrer på områder de ikke gjør i et vanlig klasserom. Utrolig viktig!

Lærer 2019

Tre elever og en lærer fra åtte ulike ungdomsskoler (til sammen 24 elever og 8 lærere) tilbringer tre dager sammen på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Avslutningsvis reflekterer elevene over eget og andres læringsutbytte gjennom en elevrapport som sendes inn.

Tilbudet er:

 • for 9. og 10. trinn
 • gratis, og arrangørene dekker reise og opphold.

Målet er å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk kultur. Læringstilbudet er forankret i læreplanen, og det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.

Søk om plass her

Informasjon om smitteverntiltak på våre aktiviteter

Søk om plass i 2021

 • Uke 35: 31. august-2. september
 • Uke 36: 7.-9. september
 • Uke 37: 14.-16. september
 • Uke 39: 28.-30. september
 • Uke 40: 5.-7. oktober
 • Uke 41: 12.-14. oktober
 • Uke 42: 19.-21. oktober
 • Uke 43: 26.-28. oktober
 • Uke 44: 2.-4. november
 • Uke 45: 9.-11. november
 • Uke 46: 16.-18. november
 • Uke 47: 23.-25. november
 • Uke 48: 30.-2. desember
 • Uke 49: 7.-9. desember

Om arrangørene

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og 22. juli-senteret har samarbeidet om et nasjonalt læringstilbud om 22. juli og demokratisk medborgerskap siden 2015. Demokratilæring På Utøya organiseres i samarbeid med Raftostiftelsen.

Tilbudet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Kontakt oss