Demokratilæring på Utøya

Et gratis opplæringstilbud for elever og lærere på 9. og 10. trinn fra skoler i hele Norge.

Søk om plass her

Fem elever og en lærer fra fire ulike ungdomsskoler (til sammen 20 elever og 4 lærere) tilbringer tre dager sammen på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Avslutningsvis reflekterer elevene over eget og andres læringsutbytte gjennom en elevrapport som sendes inn.

Tilbudet er:

  • for 9. og 10. trinn
  • gratis, og arrangørene dekker reise og opphold.

Målet er å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk kultur. Læringstilbudet er forankret i læreplanen, og det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.

Lærere som får være med ser elever som blomstrer på ulike områder de ikke gjør i et vanlig klasserom. Utrolig viktig!

Lærer 2019

Søk om plass her

Søk om plass høsten 2020

  • Uke 44: 27.-29. oktober
  • Uke 46: 10-12. november
  • Uke 47: 16.-18. november

Om arrangørene

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og 22. juli-senteret har samarbeidet om et nasjonalt læringstilbud om 22. juli og demokratisk medborgerskap siden 2015. Demokratilæring På Utøya organiseres i samarbeid med Raftostiftelsen.

Tilbudet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Kontakt oss