Dagsbesøk

Skoleklasser kommer på dagsbesøk til Utøya eller 22. juli-senteret for å lære om terrorangrepet 22. juli 2011 og relaterte spørsmål

Dagsbesøk på Utøya

Et dagsbesøk på Utøya varer i 4 timer. Elevene får en omvisning på øya, som inkluderer besøk i utstillinger om Utøyas historie og om hendelsesforløpet 22. juli og besøk på Utøyas minnested. Med ny kunnskap om terrorangrepene 22. juli 2011 friskt i minne og med Utøya som ramme, får elevene deretter mulighet til å reflektere rundt hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet i møte med aktuelle utfordringer som hatefulle ytringer og gjennom å ta aktiv del i samfunnet rundt seg.

Besøk i 22. juli-senteret

22. juli-senteret i regjeringskvartalet i Oslo skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Skoleklasser kan bestille ulike undervisningsopplegg som inviterer skoleelever og lærere inn i ordskiftet om 22. juli og oppfordrer til aktiv deltakelse i forhandlingen om 22. julis betydning nå og i fremtiden.

For ytterligere informasjon og påmelding, besøk 22.juli-senterets nettsider

Kontakt oss