Skoletilbud

Man får muligheten til å se øya og lære viktig historie. Nå kommer jeg ikke bare til å tenke på at det var terror på Utøya, fordi jeg kommer også til å tenke at det var et sted jeg lærte veldig mye.

Elev 9. klasse, Demokratilæring på Utøya 2019

Informasjon om smitteverntiltak på våre aktiviteter


Lærerkurs på Utøya

Hvert år arrangerer vi kurs for lærere og lærerstudenter med temaer som hvordan undervise om 22. juli, demokrati og medborgerskap, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer.

Mer informasjon