Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?

Velg et læringsmål og du finner:

  • Oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag
  • Ressurser og råd for lærere
  • Ressurser og kilder for elever

PDF med samlet oversikt over alle temaer og forslag til læringsmål

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

22. juli i litteraturenOversikt over og presentasjon av litteratur knyttet til 22. juli, samt lenker til litteratur og anmeldelser.

Konsekvensene etter 22. juli (NRK) – Artikkel med oversikt over lovendringer og lignende som har kommet i kjølvannet av 22. juli.

Minner fra 22. juli Oppgave hvor elever intervjuer noen som husker 22. juli 2011, og slik kan de få et innblikk i hvordan enkeltmennesker i Norge opplevde denne dagen, hvordan de reagerte og hvordan 22. juli har påvirket dem i ettertid.

Hva skal vi lære bort om 22. juli? – 22. juli-senterets gruppeoppgave om historieformidling og historiebevissthet der elevene selv skal fortelle historien om 22. juli ved bruk av bilder og tekst.

«Å våge å være norske sammen» fra boken Norge etter 22. juli (Institutt for fredsforskning PRIO) – Et bokkapittel som bygger på intervjuer med norsk ungdom og elevtekster om hva det vil si å være norsk, og som viser hvordan 22. juli har formet denne forståelsen. Inneholder utdrag fra intervjuer og elevtekster.