Hvem ble rammet 22. juli?

Tema: Ofrene

Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli 8.-10. trinn


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk og samfunnsfag

Ressurser og råd for lærere

  • OfreneKort tekst ( ca 550 ord) om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018).
  • Hvordan snakke med barn og ungdom om 22. juli 2011? – Råd og refleksjoner blant annet om mulige sprik mellom elever og læreres minner og forventninger til samtaler om 22. juli
  • Hvordan undervise om 22. juli i forbindelse med andre terrorangrep? Råd og refleksjoner om utfordringer knyttet til det å snakke om 22. juli i forbindelse med at et annet (nytt) angrep har vekket elevenes interesse. Omfatter bl.a. redegjørelse for 3 ledd i en krisepedagogisk tilnærming: Uttrykksfasen, Faktafasen og Handlingsfasen
  • Huskelapper for lærereRåd og erfaringer fra Jon Håkon Schultz og Magne Raundalen basert på omfattende erfaring med krisepedagogisk arbeid med elever og forskning på dette.
  • Vitner som historiefortellere  – 22. Juli-senterets fordypningstekst om vitner som kilder til kunnskap om historiske hendelser
  • Samtaler med barn om vanskelige tema 22. juli-senteret sin side med refleksjoner, råd og lenker til relevante ressurser om det å snakke med barn om terror, død og sorg 

Ressurser og kilder for elever

  • Historier om de vi mistet22. Juli-senterets sider der de som ble drept presenteres som de levende menneskene de var, av de som kjente dem best. Disse sidene er utformet i samarbeid med de etterlatte.
  • Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli 22. juli-senterets ressurs presenterer noen av historiene til de som på ulike måter opplevde 22. juli 2011 på nært hold. Ressursen omfatter mange vitneberetninger – også skriftlige. Filmene har ingen aldersgrense, men 22. juli-senteret anbefaler dem ikke til barn under 14 år.
  • Bilder fra og i tilknytning til 22. juliet utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn. Aktuelle bilder kan være: Bildet av ungdommer som har kommet seg fra Utøya, bildet av Jens Stoltenberg, Eskild Pedersen og Knut Storberget, samt bildet fra Bano Rashid sin begravelse.

Tilbake til alle temaer og læringsmål