Program og innhold

Samlingene begynner med et besøk på 22. juli-senteret, hvor elevene besøker utstillingen i senteret og blir kjent med regjeringskvartalet. Deretter reiser gruppen til Utøya, hvor resten av samlingen finner sted. Gjennom interaktive oppgaver, besøk i utstilling og på minnested lærer elevene om terrorangrepene 22. juli 2011, årsaker og konsekvenser. Som en del av 22. juli-senterets prosjekt «Min historie- personlige fortellinger fra og om 22. juli» får elevene møte vitner som forteller sin historie fra 22. juli.

Med disse inntrykkene om 22. juli friskt i minne og Utøya som ramme, dreier samlingens andre dag seg om hva elevene selv, som demokratiske medborgere, kan gjøre for å forsvare og styrke demokratiet vårt. Vi vektlegger aktiv og deltakende undervisning hvor elevene lærer om, gjennom og for demokrati og menneskerettigheter. Her utforsker vi blant annet hva som engasjerer oss som medborgere, tar stilling til demokratiske dilemmaer og diskuterer hvordan forebygge og svare hatprat på nett

Parallelt med elevaktivitetene, har lærerne et opplegg om hvordan undervise om kontroversielle temaer og hvordan tilrettelegge for inkluderende diskusjon og meningsutveksling i klasserommet. 

På samlingens tredje og siste dag planlegger deltakerne hva de skal gjøre når de kommer hjem igjen. Alle planlegger og gjennomfører elevstyrte aktiviteter på sine skoler og i sitt nærmiljø med elever, lærere og foresatte. Målet med dette er å styrke elevene som aktive deltakere som kan lære og inspirere medelever.

Søk om plass høsten 2020

  • Uke 36: 1.-3. september
  • Uke 37: 8.-10. september
  • Uke 40: 28. september – 30. september
  • Uke 41: 6.-8. oktober
  • Uke 42: 13.-15. oktober
  • Uke 43: 20.-22. oktober
  • Uke 44: 27.-29. oktober