Om oss

Utøya og Det Europeiske Wergelandsenteret samarbeider om å tilby opplæring i demokrati og menneskerettigheter i læringssenteret Hegnhuset på Utøya.


Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC har samarbeidet med Utøya og 22. juli-senteret siden 2016 om etableringen av et helhetlig nasjonalt læringstilbud tilknyttet Utøya og Regjeringskvartalet.

EWC driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets 47 medlemsstater, inkludert Norge. Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. Hovedkontoret ligger i Oslo, men senteret har også stab i Bosnia-Hercegovina, Hellas og Ukraina.

www.theewc.org


Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse. Vi er en pedagogisk læringsarena for barn og unge, fordi kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011.

Utøya er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap og driftes og forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.

www.utoya.no


Andre samarbeidspartnere

22. juli-senteret

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillingerundervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål.

Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

22. juli-senteret holder midlertidig til i Teatergata 10 i Regjeringskvartalet, før det permanente senteret åpner igjen i Høyblokka.

www.22julisenteret.no

Raftostiftelsen

Raftostiftelsen er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter. Raftostiftelsen samarbeider med Utøya, Det Europeiske Wergelandsenteret og 22. juli-senteret om Demokratilæring på Utøya – tredagerssamlinger for ungdomsskolelever på Utøya.

Raftostiftelsen holder til på Raftohuset i Bergen.

www.rafto.no

Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid skal fremme interessene til ungdommer, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomskulturhus og lignende åpne møteplasser for ungdom i Norge. Organisasjonen jobber for at alle barn og ungdommer skal ha tilgang til åpne møteplasser hvor medvirkning står sentralt. Tilbudene skal oppleves relevante for målgruppen, og bidra til økt livskvalitet og mestring.