Om EWC

Det Europeiske Wergelandsenteret er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse.

Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008. Hovedkontoret ligger i Oslo, men senteret har også stab i Bosnia-Hercegovina, Hellas og Ukraina.

EWC driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets 47 medlemsstater, inkludert Norge.

Prosjekter

I 2019 hadde EWC prosjekter i 26 land. 300 trenere arbeidet med 1300 skoler spredt over hele Europa. EWCs aktiviteter og tjenester er gratis og tilgjengelig for alle Europarådets 47 medlemsland.

26


Prosjektland i 2019

76 500


Elever, lærere og foreldre involvert

31


Partnerorganisasjoner