Musikk

I musikkfaget handler demokrati og medborgerskap om å forstå hvordan musikalske ytringer er uttrykk for tanker, holdninger og tilhørighet. Det handler om å møte andres musikkpreferanser og verdier som formidles gjennom musikk med forståelse og respekt, og om selv å skape eller formidle musikk som uttrykker religiøse eller politiske verdier. Elevene skal

  • kunne forholde seg kritisk til musikalske uttrykk
  • undersøke hvordan musikk knyttes til følelser, verdier, ideologi og politikk
  • delta i skaping og formidling av musikk knyttet til verdier

Etter terrorangrepene 22. juli fikk musikk en helt fremtredende plass, særlig i det tidlige sorg- og minnearbeidet. Både historiske norske sanger og nyskrevne sanger av populære grupper fikk i løpet av kort tid nasjonal (og fornyet) betydning og relevans. I musikkfaget kan elevene undersøke disse sangenes innhold og mottagelse i lys av samfunnsmessige forhold, og diskutere hvordan de selv knytter følelser og verdier til musikken. Arbeid med dette materialet kan inneholde lytting, samtale og egen framføring. Se oversikt over minnemarkeringer og konserter for ressurser.

Terrorangrepet 22. juli viste også at musikk kan brukes til å inspirere eller legitimere terror, noe det også finnes eksempler på fra angrep andre steder. Elevene kan undersøke hvordan musikk kan knyttes til voldsutøvelse og drøfte etiske problemstillinger knyttet til dette.

Forslag til temaer og læringsmål

Under finner du forslag til temaer og læringsmål spesielt relevant for faget. Når du velger et læringsmål kommer du til en side med ressurser for å jobbe med akkurat dette læringsmålet. De læringsmålene som er markert med grønt har aktuelle ressurser spesielt rettet mot musikkfaget, men alle læringsmålssidene kan benyttes som utgangspunkt for planlegging, spesielt tverrfaglig.

Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli? – Kort tekst om rosetog og andre minnemarkeringer, kulturelle uttrykk og offentlige samtaler gjennom det første året etter angrepene – frem til dommen i straffesaken

Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?  Kort tekst om kulturelle uttrykk og offentlige samtaler etter avsagt dom i straffesaken.

Vi har ikke forslag til ressurser på alle læringsmålene. Hvis du har tips om eksisterende ressurser, eller har lyst til å dele egne undervisningsopplegg som er relevante, kan du sende det inn til oss på: i.aspelund@theewc.org

Tilbake til alle fag