Motiver for terrorangrepet

Hvilke motiver hadde gjerningsmannen for å gjennomføre terrorangrepene 22. juli? 

Velg et læringsmål og du finner:

  • Oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag
  • Ressurser og råd for lærere
  • Ressurser og kilder for elever

PDF med samlet oversikt over alle temaer og forslag til læringsmål

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – Motiver

Motiv for terrorangrepene – 22. juli-senteret sin refleksjonsoppgave om gjerningsmannens motiv for angrepene

22. juli-undervisning (Dembra) – Undervisningsopplegg om 22. juli for skole og lærerutdanning, med utgangspunkt i mulige årsaker til terrorhandlingene. Vurdering av ulike kilder og forslag til oppgaver.