Matematikk

I matematikkfaget skal elevene opparbeide seg kompetanse til å kunne tolke og kritisk vurdere statistiske fremstillinger. Dette er et viktig redskap for å motarbeide antidemokratiske holdninger ved at misoppfatninger og vrangforestillinger kan gjenkjennes og tilbakevises. Statistikk blir presentert for oss fra mange forskjellige aktører, hvor ikke alle har de beste hensikter. Dermed trenger elevene å kunne avgjøre hvor mye vekt de skal legge på informasjon de observerer i hverdagen.

Mye av tiden vår blir brukt på digitale plattformer. Elevene skal ha kunnskap om hvordan algoritmene styrer hvilket innhold de blir eksponert for og at det finnes mange aktører som har interesse av å påvirke personlige holdninger og valg. Selektiv informasjonsflyt og ukjente påvirkningskrefter digitalt er ikke optimalt for et velfungerende demokrati. Matematikkfaget utspiller da sin rolle i arbeidet med å opprettholde demokratiske verdier ved å opplyse om hvilke mekanismer som finnes i samfunnet i dag, hvordan disse mekanismene kan misbrukes og hva eleven skal være bevisst på i bruken av digitale verktøy. 

Forslag til temaer og læringsmål

Under finner du forslag til temaer og læringsmål spesielt relevant for faget. Når du velger et læringsmål kommer du til en side med ressurser for å jobbe med akkurat dette læringsmålet. De læringsmålene som er markert med grønt under «Ivareta og videreutvikle demokratiet» har aktuelle ressurser spesielt rettet mot matematikkfaget, men alle læringsmålssidene kan benyttes som utgangspunkt for planlegging, spesielt tverrfaglig.

Angrepene og redningsarbeidet

Hva skjedde 22. juli 2011? – Kort tekst om begge angrepene og de ulike etatenes redningsarbeid

Ofrene

Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss? – – Kort tekst om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018)


Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli? – Kort tekst om rosetog og andre minnemarkeringer, kulturelle uttrykk og offentlige samtaler gjennom det første året etter angrepene – frem til dommen i straffesaken

Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?  Kort tekst om kulturelle uttrykk og offentlige samtaler etter avsagt dom i straffesaken.

Ivareta og videreutvikle demokratiet

Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? 
Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?
Kort tekst om å ivareta og videreutvikle demokratiet

Vi har ikke forslag til ressurser i matematikk på alle læringsmålene. Hvis du har tips om eksisterende ressurser, eller har lyst til å dele egne undervisningsopplegg som er relevante, kan du sende det inn til oss på: i.aspelund@theewc.org

Tilbake til alle fag