Læringsressurser

Her kan lærere og lærerutdanninger finne ressurser som kan brukes i undervisning om terrorangrepene 22. juli 2011 i sammenheng med demokratilæring. Du finner relevante kilder, verktøy, råd og vurderinger for ulike fag og årstrinn.

Ressursene på denne siden er organisert ut ifra forslag til temaer og læringsmål som kan brukes i planlegging av undervisning om og med utgangspunkt i terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet 22. juli 2011. Når du velger tema og et læringsmål kommer du til en side med relevante ressurser og aktuelle kompetansemål i ulike fag i arbeid med akkurat dette læringsmålet.

Du kan velge enten gå direkte til den fullstendige oversikten over alle temaer og læringsmål, eller velge inngangen via fag eller trinn.

Du finner også råd og vurderinger knyttet til noen vanlige spørsmål og problemstillinger lærere møter i forbindelse med undervisning om 22. juli.

Velger du å gå rett til verktøy finner du relevante kilder og verktøy for å undervise om 22. juli.

Kontakt oss

Ønsker du å gi oss tilbakemeldinger på læringsressursene, eller har spørsmål, kontakt oss på i.aspelund@theewc.org