Læringsressurser

Læringsmateriell for undervisning om terrorangrepene 22. juli 2011 i sammenheng med tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap

Opplæringa skal gi elevane kunnskapar og ferdigheiter til å møte utfordringar i tråd med demokratiske prinsipp. (…) Gjennom arbeidet med temaet skal elevane lære kvifor demokratiet ikkje kan takast for gitt, og at det må utviklast og haldast ved like.

Overordnet del i læreplanen, tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap

TEMAER

PDF med samlet oversikt over alle temaer og forslag til læringsmål


FAG OG TRINN


RÅD OG VURDERINGER FOR LÆRERE


Kontakt oss

Ønsker du å gi oss tilbakemeldinger på læringsressursene, eller har spørsmål, kontakt oss på i.aspelund@theewc.org

Sist oppdatert desember 2020