Læringsressurser 1

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utvikler Det Europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning NTNU lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli.

Læringsressursene lanseres i forbindelse med skolestart høsten 2020.