Hva kan elever lære om og av 22. juli?

Under finner du forslag til temaer og læringsmål for ulike trinn. Når du velger et læringsmål, kommer du til en side med:

  • Oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag
  • Ressurser og råd for lærere
  • Ressurser og kilder for elever

PDF med samlet oversikt over alle temaer og forslag til læringsmål

Sist oppdatert august 2020

Angrepene og redningsarbeidet

Hva skjedde 22. juli 2011? – Kort tekst om begge angrepene og de ulike etatenes redningsarbeid

Ofrene

Hvem ble rammet, på hvilke måter og hvordan går det med oss? – Kort tekst om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018)

Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan reagerte den norske offentligheten på 22. juli? – Kort tekst om rosetog og andre minnemarkeringer, kulturelle uttrykk og offentlige samtaler gjennom det første året etter angrepene – frem til dommen i straffesaken

Rettsprosessene

Hvordan har det norske rettsvesenet behandlet gjerningsmannen og ofrene?Kort tekst om straffesaken mot terroristen (og klagesaken han anla mot staten) og erstatningssakene der berørte fikk voldsoffererstatning

Motiver

Hvilke motiver hadde gjerningsmannen for å gjennomføre angrepene 22. juli?Kort tekst om Breiviks motiv, både om forslagene til psykologiske forklaringer som ble presentert under rettssaken, og redegjørelse for de motivene han selv presenterer

1-4. trinn

5-7. trinn

Senere kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Hvordan er 22. juli behandlet i kulturelle uttrykk og i offentlige samtaler etter dom i straffesaken?  Kort tekst om kulturelle uttrykk og offentlige samtaler etter avsagt dom i straffesaken.

Ivareta og videreutvikle demokratiet

Hvordan kan og vil vi organisere samfunnet vårt for å gjøre nye terrorangrep lite sannsynlige/for å begrense skader ved nye angrep? 
Hvordan skal vi handle for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske tendenser i samfunnet?
Kort tekst om å ivareta og videreutvikle demokratiet

Temaene og læringsmålene er forslag til, ikke en fasit på, undervisning om 22. juli. Temaene og læringsmålene kan også være aktuelle for undervisning om andre terrorangrep.

Du finner ikke læringsmål for alle temaene på 1-7. trinn, men det utelukker ikke at en fortsatt kan snakke om disse temaene med de yngste elevene. Det er en vurdering læreren selv må ta. For eksempel er det ikke et eget læringsmål om motiver og ofre på 1-4. trinn, men det er naturlig å snakke om dette når man samtaler om temaet angrepene og redningsarbeidet. Det er ikke heller et eget læringsmål for 5-7. trinn som handler om hvordan 22. juli har påvirket det norske samfunnet, men en kan for eksempel samtale med elever om dette i forbindelse med temaet ivareta og videreutvikle demokratiet.

Ønsker du å gi oss tilbakemeldinger på læringsressursene, eller har spørsmål, kontakt oss på i.aspelund@theewc.org

Tilbake til læringsressurser