Kurs for lærere og lærerstudenter

Vi arrangerer hvert år nasjonale lærerkurs som tar utgangspunkt i å styrke barn og unges demokratiske kompetanse.

Lærere fra hele landet får mulighet til å bli kjent med aktuelle læringsressurser, utveksle erfaringer og bli inspirert til videre arbeid. Vi arrangerer kurs som tar for seg temaer som hvordan undervise om 22. juli, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer.

Kommende lærerkurs: