Kroppsøving

I kroppsøvingsfaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap først og fremst om å fremme evne til samspill i aktiviteter og refleksjon over hva egen deltagelse og egen innsats betyr for samspill og læring. Faget skal bidra til at elevene får kunnskap om og forståelse av demokratiske verdier og spilleregler gjennom medvirkning og medansvar i deltagelse og samarbeid. Faget skal gi rom for å øve kritisk tenkning og å øve på å håndtere uenighet på konstruktive måter.

Kroppsøving er godt egnet til å øve på å praktisere inkludering og annerkjennelse av ulikhet, ved at verdier og holdninger må komme til uttrykk gjennom handling og konkrete valg. Faget er derfor en arena for å praktisere inkluderende nonverbal kommunikasjon – inkludering gjennom handling som at mine pasninger skal gjøre deg god, og ditt mottak skal gjøre mine pasninger gode. Arbeidet med å forstå både utenforskap og ulikhet er en viktig del av kroppsøvingsfaget gjennom måten vi omgås hverandre på i ulike aktiviteter.  Kroppsøvingsfaget er en god arena for å reflektere over hvordan vi skal handle for å forebygge og motarbeide antidemokratiske tendenser i samfunnet gjennom aktiviteter som fremmer inkludering og bygging av felleskap. Slik bidrar faget til å gi elevene mulighet til å praktisere og reflektere over sentrale verdier i faget som samspill, medvirkning, likestilling og likeverd. Det gir også mulighet til å jobbe med muntlige ferdigheter i kroppsøving gjennom å gi uttrykk for egne refleksjoner over praktiske erfaringer.

Om å bidra til inkludering og bygging av fellesskap i kroppsøving (PDF)

Forslag til temaer og læringsmål

Under finner du forslag til temaer og læringsmål spesielt relevant for faget. Når du velger et læringsmål kommer du til en side med ressurser for å jobbe med akkurat dette læringsmålet. Læringsmålssidene kan benyttes som utgangspunkt for planlegging, spesielt tverrfaglig.

Vi har ikke forslag til ressurser på alle læringsmålene. Hvis du har tips om eksisterende ressurser, eller har lyst til å dele egne undervisningsopplegg som er relevante, kan du sende det inn til oss på: i.aspelund@theewc.org

Tilbake til alle fag