Ivareta og videreutvikle demokratiet

Barn og unges deltakelse i og videreutvikling av demokratiet. Forebygging av ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme.

Velg et læringsmål og du finner:

  • Oversikt over relevante kompetansemål i ulike fag
  • Ressurser og råd for lærere
  • Ressurser og kilder for elever

PDF med samlet oversikt over alle temaer og forslag til læringsmål

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – Ivareta og videreutvikle demokratiet

Barn av regnbuen (tekst og lydopptak) – ‘Skolenes sangdag’ har lydfiler både med og uten vokal, og en kort tekst som forteller om sangen og tilknytningen til 22. juli.

Noen utvalgte ressurser

TEMATEKST – Ivareta og videreutvikle demokratiet

Å undervise i kontroversielle tema – et støttemateriale for lærere

Beredskap– Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til beredskap. Oversikten gjør rede for og/eller gjengir hovedinnhold i kildene og sitater som kan egne seg som utgangspunkt for refleksjon, i tillegg til å oppgi lenker til kildene.

Ekstremisme og terrorisme – FN-sambandet sin fagtekst om ekstremisme, terrorisme og radikalisering. Teksten tar spesielt for seg høyreekstremisme.

Hva er en konspirasjonsteori (tenk.faktisk.no) – video med forklaring på hva konspirasjonsteorier er. Nettsiden inneholder også undervisningsopplegg.

Ressurser fra Demokratilæring på Utøyadeltakende oppgaver som tar for seg temaer som inkludering, mangfold, engasjement og forebygging av hatytringer.