Internasjonalt

Hvert år arrangerer Det Europeiske Wergelandsenteret flere internasjonale kurs, workshops og seminarer i samarbeid med Utøya.

Utøya har en lang historie som arena for ungdoms deltakelse og engasjement, og som et sted hvor demokratiske verdier slik som toleranse, likeverd og mangfold står sterkt.

I dagens europeiske land er anti-demokratiske holdninger på fremmars. Voldelige protester, hatprat og hatkriminalitet mot innvandrere, LHBTQ og andre minoriteter øker i omfang. Polarisering og mistillit til demokratiske institusjoner og mellom mennesker, både innad i land og over landegrenser, ser ut til å vokse.

Det er viktigere enn noen gang å legge til rette for at ungdom kan lære, diskutere og samarbeide om hvordan takle disse utfordringene, og for å bygge sterke nettverk for å fremme demokrati og menneskerettigheter på tvers av landegrenser.

AKTUELT

Mer informasjon om vårt internasjonale læringstilbud