Internasjonalt

Hvert år arrangerer Det Europeiske Wergelandsenteret flere internasjonale kurs, workshops og seminarer i samarbeid med Utøya.

Mer informasjon om vårt internasjonale læringstilbud

Utøya har en lang historie som arena for ungdoms deltakelse og engasjement, og som et sted hvor demokratiske verdier slik som toleranse, likeverd og mangfold står sterkt.

I dagens europeiske land er anti-demokratiske holdninger på fremmars. Voldelige protester, hatprat og hatkriminalitet mot innvandrere, LHBTQ og andre minoriteter øker i omfang. Polarisering og mistillit til demokratiske institusjoner og mellom mennesker, både innad i land og over landegrenser, ser ut til å vokse.

Det er viktigere enn noen gang å legge til rette for at ungdom kan lære, diskutere og samarbeide om hvordan takle disse utfordringene, og for å bygge sterke nettverk for å fremme demokrati og menneskerettigheter på tvers av landegrenser.