Hvordan forebygge hatprat på nett gjennom menneskerettighetslæring?

Unge mennesker er medborgere på nettet, som betyr at de kan uttrykke sine ambisjoner og bekymringer på nettet, engasjere seg og stille til ansvar de som bryter menneskerettigheter på nettet

Bookmarks – en håndbok for forebygging av hatprat gjennom menneskerettighetslæring

Bookmarks er en håndbok for forebygging av hatprat gjennom menneskerettighetslæring. Håndboken gir en innføring i menneskerettigheter, hatprat og diskriminering, og inneholder en rekke konkrete, deltakende aktiviteter rettet mot ungdom mellom 13 og 18 år.

Bookmarks tar som utgangspunkt at nettet er offentlig rom, og derfor gjelder demokratiske prinsipper også på nett. I håndboka finner du aktiviteter som gir ungdom mulighet til å utforske samhandling på nett, og hvordan de selv kan engasjere seg og bidra til en bedre og tryggere digital hverdag.

Læringsmateriellet Bookmarks er utviklet i forbindelse med Europarådets «No Hate Speech movement» – en ungdomskampanje mot hatytringer på nett.

Her kan du laste ned Bookmarks gratis

Her finner du flere ressurser for å jobbe med forebygging av hatytringer