Gleden av å respektere andre

Elever som har deltatt på tredagers demokratilæring på Utøya, viderebringer det de har lært på Utøya til sine medelever. I etterkant skriver de en endringshistorie hvor de reflekterer over endringer de har opplevd som følge av demokratilæringen. Denne teksten er skrevet av en 9. klassing som besøkte Utøya høsten 2020.

Gjennom Demokratilæring på Utøya og aktivitetene du har gjort i etterkant, har du opplevd at noe har endret seg? I så fall, hva?

Det var ikke en veldig stor endring, men noen ganger kan de små tingene også bety mye for andre og en selv.

Gjennom Demokratilæringen på Utøya opplevde jeg gleden i å diskutere med andre, noe som jeg ikke fant gleden i tidligere. Når jeg diskuterte ble jeg er mer opptatt av å respektere og lytte til andre mennesker, noe jeg forsto var viktigere enn jeg først trodde. Ved aktivitetene i etterkant merket jeg også hvor respektfulle klassen var, mer en jeg trodde de kunne være. Jeg merket at folk ble tryggere når de ble respektert og hvor stor forskjell respekt har. Atmosfæren i et rom er helt annerledes der det er respekt, en der det ikke er. Jeg tror for meg er det respekten som sitter igjen. Respekten for andre og meningene de har, men også å bli respektert. Spesielt det å respektere andres meninger, uansett hvor uenig man er.

Hva var det som førte til denne endringen?

Endringen kom jo da vi diskuterte og da vi hold aktivitetene for klassen. Jeg så hva respekt for andre gjør med oss selv og andre.

Hvilke utfordringer eller hindre møtte du? Gjorde du noe for å håndtere disse? I så fall, hva?

Det kan jo være vanskelig å respektere andre noen ganger. Spesielt vis noen sier noe provoserende, eller mener noe helt annet en deg. Men til slutt er vi jo alle bare mennesker, så jeg så jo hvor viktig respekt var. Lytte på andre og respektere det de sier. Det er veldig lett å vise at man bryr seg om andre, dette ved å vise respekt. Jeg tro at folk blir tryggere, dersom de blir respektert.

Hvorfor betyr akkurat denne endringen mest for deg?

Denne endringen betyr mye fordi det er viktig! Jeg tror for å ikke få et nytt 22 juli, er respekt for andre viktig. Jeg blir lykkeligere av å respektere andre og meningene de har, selv om de kanskje ikke respekterer meg og mine meninger. Etter jeg satt mer fokus på respekt har jeg merket en forskjell med meg selv. Jeg får en glede av å respektere andre, nettopp fordi vi er jo bare mennesker alle sammen.