Resultater

Målet vårt:
Gjennom kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011 anerkjenner unge mennesker at demokratiet ikke kan tas for gitt, og styrker sitt engasjement for å fremme en demokratisk kultur.

Deltakere fra skoler i hele Norge

I 2019 deltok 240 elever og 80 lærere fra 80 ulike ungdomsskoler i hele Norge på Demokratilæring på Utøya. Både elever og lærere gir tilbakemelding om det å møte og samarbeide med deltakere fra andre steder i landet har stor egenverdi.

I løpet av 2019 var også 630 ungdomsskoleelever fra ulike skoler på østlandet på dagsbesøk på Utøya.

Når ut til 10 000 personer i året

I etterkant av oppholdet på Utøya videreformidlet de det de hadde lært til sine medelever, lærere, foreldre, kommunestyrerepresentanter og andre. Tilsammen nådde de ut til nesten 10 000 personer.

Økt engasjement og styrket selvtillit

Tre måneder etterpå sier elevene at de har større tro på at de kan påvirke samfunnet rundt seg, og at de har økt selvtillit til å si sin mening, samtidig som de har blitt flinkere til å lytte til andres meninger.

Det viktigste jeg tar med meg fra Demokratilæring på Utøya er at å lytte til andre er en veldig viktig del av diskusjonen. Jeg har lært meg å ikke bare lytte til meg selv, men være mer åpen for andres meninger også.

Ungdomsskoleelev tre måneder etter Demokratilæring på Utøya høsten 2019

Siden 2016 har 9. og 10. klassinger fra over 100 ungdomsskoler i hele Norge deltatt på Demokratilæring på Utøya.

Se om noen fra en skole i ditt nærområde har deltatt