Demokratilæring på Utøya

Et gratis opplæringstilbud for elever og lærere på 9. og 10. trinn fra skoler i hele Norge.

Søk om plass her

Tre elever og en lærer fra åtte ulike ungdomsskoler i Norge (24 elever og åtte lærere) tilbringer tre dager sammen på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. 

Tilbudet er:

  • for 9. og 10. trinn
  • gratis, og arrangørene dekker reise og opphold.

Målet er å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk kultur. Læringstilbudet er forankret i læreplanen, og det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap.

Søk om plass høsten 2020

  • Uke 36: 1.-3. september
  • Uke 37: 8.-10. september
  • Uke 40: 28. september – 30. september
  • Uke 41: 6.-8. oktober
  • Uke 42: 13.-15. oktober
  • Uke 43: 20.-22. oktober
  • Uke 44: 27.-29. oktober

Lærere som får være med ser elever som blomstrer på ulike områder de ikke gjør i et vanlig klasserom. Utrolig viktig!

Lærer 2019

Om arrangørene

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og 22. juli-senteret har samarbeidet om et nasjonalt læringstilbud om 22. juli og demokratisk medborgerskap siden 2015. Demokratilæring På Utøya organiseres i samarbeid med Raftostiftelsen.

Tilbudet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.