Dagsbesøk på Utøya og i 22. juli-senteret

Skoleklasser kommer på dagsbesøk til Utøya eller 22. juli-senteret for å lære om terrorangrepet 22. juli 2011 og relaterte spørsmål

Dagsbesøk på Utøya

Innhold og program

Et dagsbesøk på Utøya varer i 4 timer, og inkluderer omvisning på øya og eget undervisningsopplegg. Elevene blir kjent med Utøyas historie og lærer om prosessen med å «ta Utøya tilbake» etter 22. Juli 2011. I utstillingen i Hegnhuset lærer de om hendelsesforløpet 22. juli, og på minnestedet gis det rom for å minnes og for ettertanke. Gjennom deltakende undervisning får elevene mulighet til å reflektere rundt hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet i møte med aktuelle utfordringer som hatefulle ytringer og gjennom å ta aktiv del i samfunnet rundt seg.

Påmelding og praktisk informasjon

For skoleklasser fra 9. og 10. trinn på ungdomsskole og videregående skole.

Maks 120 personer hvert besøk.

For ytterligere informasjon og påmelding, ta kontakt med arrangementsansvarlig på Utøya:

Ann Helen Løvstad, annhelen@utoya.no

Aktiviteter som kan gjennomføres på skolen

For størst mulig læringsutbytte, anbefaler vi at det arbeides helhetlig med relevante spørsmål og temaer på skolen i forkant og etterkant av besøket på Utøya.

Ressurser til for- og etterarbeid på skolen

Besøk i 22. juli-senteret

22. juli-senteret i regjeringskvartalet i Oslo skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Skoleklasser kan bestille ulike undervisningsopplegg som inviterer skoleelever og lærere inn i ordskiftet om 22. juli og oppfordrer til aktiv deltakelse i forhandlingen om 22. julis betydning nå og i fremtiden.

For ytterligere informasjon og påmelding, besøk 22.juli-senterets nettsider