Bakgrunn

Ivaretakelsen og videreutviklingen av demokratiet vårt er avhengig av at unge mennesker engasjerer seg. Dessverre ser vi at mange unge skremmes fra å delta i den offentlige samtalen på grunn av hardt debattklima og hatefulle ytringer.

#MeToo-bevegelsen har også synliggjort hvordan asymmetriske maktstrukturer rammer særlig unge kvinner som deltar på ulike samfunnsarenaer. Utfordringer som diskriminering, utenforskap og anti-demokratiske krefter gjør også at det er sentralt å styrke ungdoms demokratiske kompetanse.

Demokrativerkstedene tar sikte på å møte slike utfordringer ved å gi ungdom opplæring om, gjennom og for menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Målet er at opplæringen bidrar til mer aktivitet i lokalsamfunn og at unge deltar i demokratiet i enda større grad.

Siden 2015 har Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya samarbeidet med 22. juli-senteret om å tilby et helhetlig læringstilbud om «22. juli og demokratisk medborgerskap» tilknyttet minne- og læringsstedene i Regjeringskvartalet og på Utøya, med mål om at skoleelever fra hele Norge skal få mulighet til å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de som aktive deltakere i kan fremme en demokratisk kultur og stå opp mot hatytringer og diskriminering. Ved å bygge på erfaringene våre fra dette arbeidet startet vi høsten 2019 opp et nytt tilbud for ungdom som på ulike måter er aktive i lokalsamfunnet sitt utenfor skolen, for eksempel gjennom fritidsklubber, lokale foreninger eller organisasjoner, kommunale ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom, og som ønsker å styrke sin demokratiske kompetanse. 

Les mer om innholdet i verkstedet og om hvem som kan delta

Tilbake til demokrativerksted