Ungdomsgrupper på Utøya

Ungdom fra hele Norge som er aktive i fritidsklubb, lokale organisasjoner, ungdomsråd eller på andre arenaer, inviteres til Demokrativerksted på Utøya i tre dager.

Det sies ofte at ungdom er morgendagens ledere og de som skal arve samfunnet som de voksne skaper i dag, men ungdom kan også være aktive deltakere og ledere i dagens samfunn. Ungdoms demokratiske deltakelse handler ikke kun om medvirkning i formelle beslutningsprosesser. Det handler også om å bygge en demokratisk kultur og inspirere til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag.

Demokrativerksted er et tilbud for ungdom som er engasjert i ungdomsråd, fritidsklubb eller på andre arenaer i lokalsamfunnet som for eksempel i en lokal ungdomsorganisasjon eller et idrettslag.

I 2021 åpner vi for 5-10 ungdommer per klubb/organisasjon/ungdomsråd. Gruppa må ha med en tillitsvalgt/koordinator/voksenperson.

Tilbudet er gratis, og arrangørene dekker reise og opphold.

Søk om plass

Utøya er så mye mer enn bare 22. juli

Les teksten til Frida Grimestad Udøy 10. trinn, Vassmyra ungdomsskole og medlem av Mandal ungdomsråd

Om arrangørene

Demokrativerksted på Utøya er et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Ungdom og Fritid.Tilbudet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Les mer om oss her