Fighting anti-semitism, xenophobia, and racism now!

Prosjektet handler om forebygging av antisemittisme, fremmedfrykt og rasisme og hvordan vi kan styrke demokratiske verdier, og har oppstart høsten 2021. Det retter seg mot elever og lærere fra videregående skoler i Norge og Polen, som vil få muligheten til å samarbeide, utforske og lære av hverandre gjennom et skoleår. Norske skoler kan søke om å delta innen 18. mai

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) lanserer i samarbeid med POLIN Museum prosjektet «Fighting anti-Semitism, xenophobia, and racism now!», et flerårig prosjekt finansiert av EØS-midler.

Prosjektet har oppstart høsten 2021, og er rettet mot videregående skoler.

Bakgrunn for prosjektet

I løpet av de siste tiårene har vi sett en økning i støtte til populistiske og anti-demokratiske bevegelser i hele Europa. I noen land sitter de allerede ved makten, mens i andre får liknende bevegelser økende fotfeste både i og utenfor den politiske arenaen. Hvilke linjer kan trekkes mellom historiske hendelser, som terrorangrepene 22. juli 2011, og disse utfordringene? Hvilken innvirkning har den pågående utviklingen på språkbruk og retorikk, både i det offentlige og private ordskiftet? Hvilken rolle spiller konspirasjonsteorier? Og ikke minst – hvordan kan unge mennesker i dag være med på å styrke demokratiske verdier og fremme et inkluderende samfunn?

I dette prosjektet, som er basert på tidligere erfaringer og samarbeid mellom POLIN Museum og EWC, vil det legges til rette for aktiv deltakelse gjennom samtale, utforsking og utveksling av erfaringer mellom skoler fra ulike steder i Norge og skoler fra Polen. I løpet av et skoleår vil deltakerne møtes både fysisk og online, og de vil jobbe lokalt med aktiviteter og tematikk som er spesifikke og relevante i egen kontekst.

Prosjektperioden

Prosjektperioden består av tre deler som går gjennom et skoleår. Deltakerne er med på alle tre deler

  • Tre-dagers internasjonal samling i Oslo/på Utøya (september)
  • Lokal prosjektperiode (oktober – april)
  • 2-dagers internasjonal oppfølgingssamling på Utøya (april)

Målgruppe

Målgruppen er elever og lærere i videregående skoler fra Norge og Polen.

Målsetning

Målsetningen med prosjektet er knyttet til kompetansemål i både norsk, engelsk og samfunnsfag, og er blant annet at deltakerne skal

  • Styrke evnen til kritisk refleksjon rundt sammenheng mellom ulike verdier og språkbruk
  • Styrke ferdigheter til å håndtere ulike meninger og verdisyn
  • Styrke ferdigheter til å se sammenhengen mellom historiske hendelser og dagens utvikling og utfordringer
  • Styrke ferdigheter og motivasjon til å fremme inkluderende arenaer for samtale om sensitive og/eller kontroversielle temaer

Om Utøya

Utøya har i flere tiår vært et viktig sted for ungdomsengasjement. I 2011 var det åsted for et terrorangrep rettet mot politisk engasjert ungdom. 69 mennesker ble drept på og rundt øya, og mange ble såret. I etterkant har mye av arbeidet med Utøya handlet om å komme tilbake til øya på en måte som både ivaretar minnene etter de som ble drept, omsorg for de etterlatte og berørte, lære om hendelsen, og samtidig åpne opp for nytt liv og engasjement. Det har blant annet resultert i etableringen av læringssenteret Hegnhuset og Demokrativerksted – hvor Utøya og Wergelandsenteret samarbeider om et omfattende program med aktiviteter og ressurser for elever, lærere og ungdom.

Les mer om Utøya som læringssted

For eventuelle spørsmål, kontakt prosjektleder Kjersti Klette, k.klette@theewc.org

Vi tar nå imot søknader for skoleåret 2021-22!

Mer detaljert informasjon, datoer og foreløpig program for 2021-22

Søk om å delta via dette skjemaet innen innen 18. mai!

Merk at EWC kun tar imot søknader fra norske videregående skoler. Polske deltakere velges ut av POLIN Museum.