Stadig flere ser til Utøya – vi utvider læringstilbudet

Til tross for at både våren og sommeren på Utøya var stille, så har læringssenteret på Utøya i 2020 fått rekordmange henvendelser fra skoler som ønsker å benytte seg av læringstilbudet vårt. Nå tilbyr vi også overnattingsbesøk for skoler.

I de nye læreplanene fra høsten 2020, er «Demokrati og medborgerskap» ett av tre tverrfaglige temaer, og undervisning om 22. juli knyttes direkte til dette temaet. Læringstilbudet på Utøya er forankret i læreplanen, og her ses terrorangrepene 22. juli i sammenheng med trusler mot demokratiet i dag, og vår rolle i å fremme demokratiet som aktive medborgere. Sammen med nåværende begrensninger på utenlandsreiser, gjør dette at stadig flere skoler ser at et besøk på Utøya kan være svært verdifullt.

Som resultat av den økte etterspørselen utvider vi læringstilbudet vårt, og det er nå også mulig å bestille et overnattingsbesøk på Utøya for skoleklasser.

Vi er glade for at stadig flere ser Utøya som et unikt sted for demokratilæring, og gleder oss til å ta i mot enda flere ungdommer på Utøya i 2021

Prosjektleder, Ingrid Aspelund