Mangfold og likeverd i kjølvannet av covid-19

Hvordan skaper vi meningsfulle og inkluderende møteplasser når vi ikke kan møtes? Hva kan være nyttige verktøy og metoder for å håndtere kontroversielle temaer på nettet? Er det mulig å komme til enighet når vi knapt møter hverandre fysisk? Dette var noen av spørsmålene deltakerne på Thorvald Stoltenberg-seminaret 2020 utforsket sammen.

Thorvald Stoltenberg-seminaret er et årlig seminar for unge mennesker som er engasjert i arbeid for demokrati og menneskerettigheter. Seminaret er til minne om den tidligere norske forsvarsministeren, utenriksministeren og diplomaten Thorvald Stoltenberg. Stoltenberg, som gikk bort i 2018, var en pioner for norsk fredsdiplomati. Han var svært opptatt av dialog, ofte eksemplifisert av “kjøkkenmøtene” hans, hvor han inviterte statsledere og utenriksministre hjem for å nyte en kopp kaffe, litt mat og samtale i ro og mak ved kjøkkenbordet.

Denne dialogiske tilnærmingen til konfliktløsning er helt i tråd med det Utøya er i dag: Et sted hvor unge mennesker møtes for å lære, utveksle erfaringer, diskutere, være enige og være uenige. Utøya har en lang historie med ungdomsdeltakelse og internasjonal solidaritet. Øya har også en sterk plass i Stoltenberg- familien. Dette var utgangspunktet for at EWC og Utøya inviterte ungdomsledere fra forskjellige land til det første Thorvald Stoltenberg-seminaret i 2019.

Under covid-19-pandemien har vi sett en økning i utfordringer som polarisering, mistillit til demokratiske institusjoner, voldelige demonstrasjoner, hatytringer og hatkriminalitet mot innvandrere, flyktninger og minoriteter. Samtidig har det blitt vanskeligere og møtes for å finne løsninger på disse utfordringene. Dermed var Thorvald Stoltenberg-seminaret 2020 om mulig enda viktigere enn før, til tross for at det ikke var mulig å samle deltakere på Utøya.

Gjennom et to-dagers nettbasert seminar samlet vi 25 unge mennesker involvert i arbeid med mangfold og likestilling for å utveksle erfaringer, diskutere utfordringer og muligheter, og for å få ny inspirasjon og konkrete verktøy for videre arbeid. Målet var å støtte og fremme pågående initiativer i Europa som fremmer sameksistens, tillit og dialog mellom unge mennesker i ulike samfunn under covid-19-pandemien. Et av høydepunktene i programmet var en innledning om covid-19, menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid av Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstittet og datter av Thorvald Stoltenberg.

Å arrangere dette seminaret digitalt var en verdifull erfaring for EWC og Utøya, spesielt hvordan fasilitere læring i demokrati- og menneskerettighetsspørsmmål på nett og hvordan formidle Utøyas historie til mennesker som er forhindret fra å besøke øya på grunn av covid-19-pandemien.

I tilknytning til seminaret har vi også tilpasset og oversatt læringsmateriell på nett til engelsk. Blant annet en engelsk, digital tidslinje for terrorangrepene 22. juli. Tidslinjen finner du her: https://nor.theewc.org/tidslinje/