Lærerkurs for berørte av 22. juli

Kurset er utsatt til 2021, mer informasjon kommer!

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Støttegruppen etter 22. juli inviterer lærere som er berørte av 22. juli til kurs på Utøya 12.-13. november 2020.

Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya arrangerer hvert år nasjonale lærerkurs som tar utgangspunkt i å styrke barn og unges demokratiske kompetanse. Lærere fra hele landet får mulighet til å bli kjent med aktuelle læringsressurser, utveksle erfaringer og bli inspirert til videre arbeid. 

I samarbeid med Støttegruppen lanserer vi nå et eget lærerkurs for berørte av 22. juli. Vi vet det er mange berørte som selv jobber i skolen eller med ungdom og som har uttrykt interesse for et slikt kurs. Samlingen tar for seg temaer som hvordan undervise om 22. juli, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer.

Årets samling vil foregå på Utøya 12.-13. november

Kurset er gratis og vi dekker reise og opphold.

Program

For påmelding og mer informasjon om kurset, ta kontakt med Ingrid Aspelund på i.aspelund@theewc.org

Fra nasjonalt lærerseminar på Utøya, mars 2019

Smitteverntiltak på Utøya høsten 2020:

Utøya har store lokaler hvor det er mulig å ha holde avstand til andre. Vi tar videre utgangspunkt i FHI sine retningslinjer og sørger for:

  • at alle våre ansatte og undervisere er kjent med gjeldende smitteverntiltak
  • at informasjon er sendt ut til alle deltakere om smittevern i forkant, inkludert informasjon om at deltakere som har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i nærkontakt med noen smittet av covid-19 eller på reise i utlandet ikke kan delta.
  • hyppig renhold, særlig ved sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater.
  • informasjonsplakater om håndvaskrutiner og hostehygiene er synlig på Utøya
  • tilstrekkelige muligheter for håndhygiene, med tilstrekkelig såpe og tørkepapir ved alle toaletter og håndvaskstasjoner og alkoholbasert desinfeksjon der vask ikke er tilgjengelig
  • planlegging for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale og toalett der den syke har oppholdt seg
  • at deltakerlister lagres i 14 dager i etterkant av aktivitetene slik at vi kan bistå i eventuell smittesporing