Lærerkurs for berørte av 22. juli

Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Støttegruppen etter 22. juli inviterer lærere som er berørte av 22. juli til kurs på Utøya 20.-22. september 2021.

Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya arrangerer hvert år nasjonale lærerkurs som tar utgangspunkt i å styrke barn og unges demokratiske kompetanse. Lærere fra hele landet får mulighet til å bli kjent med aktuelle læringsressurser, utveksle erfaringer og bli inspirert til videre arbeid. 

I samarbeid med Støttegruppen lanserer vi nå et eget lærerkurs for berørte av 22. juli. Vi vet det er mange berørte som selv jobber i skolen eller med ungdom og som har uttrykt interesse for et slikt kurs. Samlingen tar for seg temaer som hvordan undervise om 22. juli, undervisning i kontroversielle tema og forebygging av hatefulle ytringer.

Årets samling vil foregå på Utøya 20-22. september.

Kurset er gratis og vi dekker reise og opphold.

For påmelding og mer informasjon om kurset, ta kontakt med Ingrid Aspelund på i.aspelund@theewc.org

Fra nasjonalt lærerseminar på Utøya, mars 2019

Smitteverntiltak på Utøya

Utøya har store lokaler hvor det er mulig å ha holde avstand til andre. Vi tar videre utgangspunkt i FHI sine retningslinjer og sørger for:

  • at alle våre ansatte og undervisere er kjent med gjeldende smitteverntiltak
  • at informasjon er sendt ut til alle deltakere om smittevern i forkant, inkludert informasjon om at deltakere som har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i nærkontakt med noen smittet av covid-19 eller på reise i utlandet ikke kan delta.
  • hyppig renhold, særlig ved sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater.
  • informasjonsplakater om håndvaskrutiner og hostehygiene er synlig på Utøya
  • tilstrekkelige muligheter for håndhygiene, med tilstrekkelig såpe og tørkepapir ved alle toaletter og håndvaskstasjoner og alkoholbasert desinfeksjon der vask ikke er tilgjengelig
  • planlegging for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale og toalett der den syke har oppholdt seg
  • at deltakerlister lagres i 14 dager i etterkant av aktivitetene slik at vi kan bistå i eventuell smittesporing