Smittevern for Demokrativerksted

Fritidsklubber, ungdomsråd, frivillige organisasjoner og idrettslag opplever strenge restriksjoner knyttet til Covid-19. Vi venter på en åpning for aktivitet, og vil vurdere muligheten når fritidstilbudene har fått grønt lys for gjenåpning. Vi tar nå imot påmeldinger til Demokrativerksted på Utøya for hele 2021.

For å redusere smitterisiko knyttet til reiser og bruk av offentlig transport vil grupper fra Telemark og Vestfold, Oslo, Viken og Agder-fylkene bli prioritert for samlingene våren 2021.

Vi vurderer kontinuerlig gjeldende smittevernråd, og utvelgelse av deltakere fra ulike geografiske områder baseres på dette.

Vi vil gjøre tilpasninger i program, bruk av fasiliteter og overnatting for å kunne gjennomføre i tråd med helsemyndighetenes råd for smittevern. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut på epost i forkant av samlingene.

Har du spørsmål knyttet til corona-smitte eller påmeldinger for 2021, ta gjerne kontakt!

Prosjektmedarbeider / Karoline Steen Nylander / k.nylander@theewc.org