Smittevern for Demokrativerksted

Fritidsklubber, ungdomsråd, frivillige organisasjoner og idrettslag har alle begynt forsiktig med noen former for aktivitet. Vi tar nå imot påmeldinger til Demokrativerksted på Utøya høsten 2020.

For å redusere smitterisiko knyttet til reiser og bruk av offentlig transport vil grupper fra Østlandet bli prioritert for samlingene i september og tidlig oktober. Etter sommeren vil vi gjøre en ny vurdering av gjeldende smittevernråd, og basert på dette gjøre utvelgelse av deltakere til samlingene i oktober og november.

Vi vil gjøre tilpasninger i program, bruk av fasiliteter og overnatting for å kunne gjennomføre i tråd med helsemyndighetenes råd for smittevern. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut på epost i forkant av samlingene.

Har du spørsmål knyttet til corona-smitte eller påmelding høsten 2020, ta gjerne kontakt!