Smittevern for Demokrativerksted

Fritidsklubber, ungdomsråd, frivillige organisasjoner og idrettslag har alle begynt forsiktig med noen former for aktivitet. Vi tar nå imot påmeldinger til Demokrativerksted på Utøya høsten 2020 og våren 2021.

For å redusere smitterisiko knyttet til reiser og bruk av offentlig transport vil grupper fra Telemark og Vestfold, Oslo, Viken og Agder-fylkene bli prioritert for samlingene i september, oktober og november 2020. jul vil vi gjøre en ny vurdering av gjeldende smittevernråd, og basert på dette gjøre utvelgelse av deltakere til samlingene våren 2021.

Vi vil gjøre tilpasninger i program, bruk av fasiliteter og overnatting for å kunne gjennomføre i tråd med helsemyndighetenes råd for smittevern. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut på epost i forkant av samlingene.

Har du spørsmål knyttet til corona-smitte eller påmelding høsten 2020, ta gjerne kontakt!