Smitteverntiltak

På bakgrunn av Covid-19-utbruddet og nåværende anbefalinger om å unngå arrangementer som blander barn og unge fra spredte geografiske områder med ulik grad av smittespredning om å begrense bruk av offentlig transport og om gruppestørrelse på arrangementer for barn og unge gjør vi følgende tiltak:

 • På hver samling vil vi ta imot fem elever/ungdommer og en lærer/ressursperson fra fire ulike skoler/steder (totalt 20 elever og 4 lærere på hver samling).
 • Våren 2021 gir vi kun plass til deltakere fra fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet, og tilstreber å plassere deltakere fra samme nærområde på samme samling.
 • Vi setter opp turbuss/minibuss til og fra deltakernes hjemsted til Oslo og Utøya, med tilstrekkelig plass til å sette spredt i bussen.

I følge FHIs gjeldende retningslinjer for arrangementer for barn og unge kan det gjøres unntak fra kravet om en meters avstand under «skolelignende fritids- eller ferietilbud som sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning e.l.». Vi vil likevel strebe etter å:

 • unngå trengsel
 • begrense bruk av felles materiell
 • ha utendørsaktiviteter når det er mulig og sørge for tilstrekkelig plass innendørs

I tillegg vil vi:

 • sørge for at alle våre undervisere er kjent med gjeldende smitteverntiltak
 • sende ut informasjon til alle deltakere om smittevern i forkant, inkludert informasjon om at deltakere som har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i nærkontakt med noen smittet av covid-19 eller på reise i utlandet ikke kan delta.
 • ha økt fokus på renhold, særlig ved sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater.
 • henge opp informasjonsplakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
 • sikre tilstrekkelige muligheter for håndhygiene, med tilstrekkelig såpe og tørkepapir ved alle toaletter og håndvaskstasjoner og alkoholbasert desinfeksjon der vask ikke er tilgjengelig
 • planlegge for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale og toalett der den syke har oppholdt seg
 • lagre deltakerlister i 14 dager i etterkant av aktivitetene slik at vi kan bistå i eventuell smittesporing