Smitteverntiltak

I følge FHIs gjeldende retningslinjer for arrangementer for barn og unge kan det gjøres unntak fra kravet om en meters avstand under «skolelignende fritids- eller ferietilbud som sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning e.l.». Vi vil likevel strebe etter å:

  • unngå trengsel
  • begrense bruk av felles materiell
  • ha utendørsaktiviteter når det er mulig og sørge for tilstrekkelig plass innendørs

I tillegg vil vi:

  • sørge for at alle våre undervisere er kjent med gjeldende smitteverntiltak
  • sende ut informasjon til alle deltakere om smittevern i forkant, inkludert informasjon om at deltakere som har symptomer på luftveisinfeksjon, har vært i nærkontakt med noen smittet av covid-19 eller på reise i utlandet ikke kan delta.
  • ha økt fokus på renhold, særlig ved sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater.
  • henge opp informasjonsplakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
  • sikre tilstrekkelige muligheter for håndhygiene, med tilstrekkelig såpe og tørkepapir ved alle toaletter og håndvaskstasjoner og alkoholbasert desinfeksjon der vask ikke er tilgjengelig
  • planlegge for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale og toalett der den syke har oppholdt seg
  • lagre deltakerlister i 14 dager i etterkant av aktivitetene slik at vi kan bistå i eventuell smittesporing