Smitteverntiltak høsten 2020

Skolene er åpne igjen, og vi tar imot påmeldinger til Demokratilæring på Utøya høsten 2020.

Vanligvis er det på en samling plass til 3 elever og 1 lærer fra åtte skoler på hver samling. For å redusere risiko for smittespredning som følge av blanding av deltakere fra ulike skoler i ulike deler av landet vil vi høsten 2020 ta i mot fem elever og en lærer fra fire skoler på hver samling (totalt 20 elever + 4 lærere).

For å redusere smitterisiko knyttet til reiser og bruk av offentlig transport vil skoler fra Østlandet bli prioritert for samlingene i september. Etter sommeren vil vi gjøre en ny vurdering av gjeldende smittevernråd, og basert på dette gjøre utvelgelse av deltakerskoler til samlingene i oktober.

Vi vil gjøre tilpasninger i program, bruk av fasiliteter og overnatting for å kunne gjennomføre i tråd med helsemyndighetenes råd for smittevern.  Mer informasjon om dette vil bli sendt ut på epost i forkant av samlingene.

Har du spørsmål knyttet til corona-smitte eller påmelding høsten 2020, ta gjerne kontakt!