Arbeid på skolen før og etter Demokratilæring på Utøya

Her finner du tips til forberedelser til Demokratilæring på Utøya, ressurser til elevstyrte aktiviteter i etterkant og andre nyttige verktøy.

Pdf med relevante deler av Overordnet del av Læreplanen og relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, kunst og håndverk og naturfag

Før besøket på Utøya

  • Bli kjent med Utøya i dag – Hvilket sted er Utøya i dag? Hvordan kommer oppholdet på Utøya til å bli? Mange har spørsmål knyttet til et besøk på Utøya, som det kan være fordelaktig å snakke om på forhånd. Her er forslag til videoer og refleksjonsspørsmål som kan brukes som samtalestartere.
  • Utvelgelse av deltakere – Skolen velger selv ut tre elever og en lærer/annen ressursperson som deltar på Demokratilæring på Utøya, samt hvordan utvelgelsen skjer. Her er tips til kriterier/ting å tenke på i utvelgelsen
  • Hva skjedde 22. juli? – For å sikre at elevene får størst mulig læringsutbytte av undervisningstilbudet vårt, anbefaler vi at dere i forkant av reisen til Oslo og Utøya snakker sammen om hva det var som skjedde. Det finnes mange tilgjengelige ressurser som kan benyttes som støtte i en slik samtale.

Ressurser til elevstyrte aktiviteter

Øvelser fra programmet på Utøya:

  • Lag en ordsky – Denne øvelsen tar utgangspunkt i at deltakerne er på Utøya og har som mål å samtale om og reflektere over Utøya som et sted for minne, læring og engasjement. Øvelsen kan tilpasses til andre kontekster og andre målsetninger.
  • Engasjementskort – Ikke alle brenner for en politisk sak, men de fleste opplever noe som frustrerende eller urettferdig. Kan noe av dette bli til en sak man kan argumentere for, til politikk eller en hjertesak? Alle mennesker har et engasjement, bli kjent med det! En øvelse utviklet av Raftostiftelsen.
  • Ta et skritt frem – Dette er en øvelse som lar elevene tar andres perspektiv og reflektere over hvordan ulike identitetsmarkører kan påvirke mulighetene man får i livet.
  • Linjen – Dette er en øvelse hvor elevene bokstavelig talt trener på å stå i uenighet og diskuterer aktuelle problemstillinger i demokratiet vårt i dag.
  • Hva er verst? – En øvelse hvor elevene skal rangere ulike eksempler på hatefulle ytringer fra verst til minst ille og reflektere over ulike faktorer som påvirker hvor alvorlig en ytring er.
  • Hvordan reagere på hatprat? – Gjennom bevegelse i rommet og diskusjon med hverandre, utforsker elevene ulike strategier for å reagere på hatefulle ytringer gjennom denne øvelsen.

Tips til gjennomføring av aktiviteter


Andre nyttige verktøy