Ressurser til for- og etterarbeid på skolen i forbindelse med Demokratilæring på Utøya

Her finner du tips til forberedelser til Demokratilæring på Utøya, ressurser til elevstyrte aktiviteter i etterkant og andre nyttige verktøy.

Relevante deler av læreplanverket

Før besøket på Utøya

Læringsressurser om 22. juli for 8.-10. trinn

Her finner du forslag til ressurser som kan brukes i undervisning om 22. juli for 8.-10. trinn. Ressursene er kategorisert etter temaer og læringsmål, slik at det skal være lettere å finne frem til ressurser som er relevante for de temaene dere ønsker å ta opp. Flere av temaene og læringsmålene er relevante i forbindelse med Demokratilæring på Utøya.

Ressurser for 8.-10. trinn

Øvelser fra Demokratilæring på Utøya og andre ressurser til elevstyrte aktiviteter

Andre nyttige verktøy

Manualer fra Europarådet

Bookmarks – En håndbok for forebygging av hatprat på nettet gjennom menneskerettighetslæring

Å undervise i kontroversielle tema – Kompetanseutviklingsmateriell for effektiv undervisning i kontroversielle tema

Ressurser fra 22. juli-senteret

22.juli-senterets digitale undervisningsplattform

Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli