Hva er Demokrativerksted?

Synes du det er viktig at unge deltar i demokratiet? Vil du lære mer om menneskerettigheter og medborgerskap? Da bør du søke om plass på Demokrativerksted!

Demokrativerksted er et tilbud for deg som er 13-20 år og engasjert i ungdomsråd, fritidsklubb, idrettslag eller andre steder i lokalsamfunnet som for eksempel i en lokal ungdomsorganisasjon. Demokrativerksted på Utøya er gratis, og reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene. Samlingen varer fra fredag til søndag.

Hva får du ut av Demokrativerksted på Utøya?

  • Nye venner fra hele landet
  • To besøk til Utøya – et sted som engasjerer
  • Kunnskap om hva som skjedde på Utøya 22. juli 2011 og tiden etter
  • Opplæring i demokrati, menneskerettigheter og interkulturell forståelse
  • Hjelp til å planlegge aktiviteter der du bor
  • Mulighet til å påvirke hvordan tilbudet bør utvikle seg videre
  • Kursbevis

Hva skjer på Demokrativerksted?

Et verksted er et sted der man reparerer og bygger. Demokrativerksted på Utøya er et tilbud der du lærer om 22.juli for å minnes, men også kommer for å bli engasjert og engasjere andre. Demokrativerksted er for deg som vil møte andre engasjerte ungdommer som bryr seg om å bekjempe rasisme, fremmedfrykt og alle former for diskriminering.

På verkstedet møter du ungdom og voksne som som kommer fra ulike steder i landet, men som jobber med noen av de samme spørsmålene som din gruppe. På verkstedene kan dere utveksle erfaringer, meninger og ideer med hverandre. Til sammen vil verkstedene ha omtrent 30 deltakere.

Demokrativerksted på Utøya (3 dager)
På det første Demokrativerkstedet møter du andre som er engasjert i det samme som deg. Du får kunnskap om hatprat og terrorangrepene 22.juli. Du får også diskutert, utviklet egne ferdigheter, bli kjent med nye folk og snakke om hva vi alle kan gjøre for å bygge demokratiet videre, styrke fellesskap og deltakelse i samfunnet.

Aktiviteter der du bor
Etter første verksted får gruppa di i oppgave å gjennomføre aktiviteter for andre ungdommer der dere bor.

Nytt Demokrativerksted på Utøya (3 dager)
Det siste Demokrativerkstedet finner sted på Utøya 6-12 måneder etter første samling. Her deler du og andre deltakere erfaringer og utfordringer med arbeidet, og sammen diskuterer vi hvordan dette kan følges opp videre.

Hva skjer etter Demokrativerksted på Utøya?

Du vil ha muligheten til å delta på to verksteder med ca. et halvt års mellomrom. Ett av verkstedene vil være på høsten og ett vil være på våren. Etter to verksted skal deltakerne komme med innspill på hvordan dette kan følges opp videre. Hvilke ressurser trenger gruppa du engasjerer deg i? Hvordan kan dere bruke det dere har lært? Du vil også få tilbud om videre kurs, og muligheter for å søke seg til vårt team av undervisere på Utøya.

Deltakelse fra ressursperson/voksen

Dere bestemmer selv hvilken ressursperson som skal reise sammen med dere. Det kan være en eldre frivillig, en ungdomsarbeider, koordinator eller en som har ansvar for relevante spørsmål i kommunen. Ressurspersonen skal være en støtte for dere i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene etter Demokrativerkstedet. I tillegg vil ressurspersonene ha et parallelt tilbud med kompetanseheving og erfaringsutveksling om hvordan man kan tilrettelegge og bidra til ungdoms engasjement og deltakelse.

Fravær fra skolen

Fordi verkstedet begynner fredag formiddag, må man beregne å være borte fra skolen en dag. Arrangørene kan hjelpe deg med å skrive en bekreftelse for å få dokumentert fravær dersom du går på videregående skole eller legge ved en søknad om permisjon om du går på ungdomsskolen.  

Søk om plass i 2021

  • 16.-18.april
  • 24.-26.september

Tilbake til demokrativerksted