22. juli og demokratisk medborgerskap

Et nasjonalt og internasjonalt læringstilbud med mål om å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse.

I et langsiktig perspektiv er det beste forsvaret mot anti-demokratiske krefter å styrke unge menneskers demokratiske kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier.

Om læringstilbudet

Det nasjonale læringstilbudet for ungdom, skoleelever og lærere i Norge tilbys av Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Utøya, i samarbeid med 22. juli-senteret og andre partnere.

I læreplanen står det at elever skal lære om terrorangrepene 22. juli, fordi de skal delta i og videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger og handlinger. Å lære om 22. juli kan åpne opp for å utforske og diskutere demokratiske spørsmål og dilemmaer, som bidrar til å styrke ferdigheter som kritisk tenkning og samarbeidsevner, og holdninger som respekt for ulikhet og uenighet. Dette står sentralt i demokratisk kompetanse, og forbereder barn og unge på aktiv deltakelse i samfunnet.

Etter 22. juli 2011 er Utøya et symbol på at demokratiet ikke kan tas for gitt, men må forsvares og videreutvikles hver dag. Med åpningen av læringssenteret Hegnhuset i 2016 er Utøya i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement. Hvert år legger Utøya og EWC til rette for at ungdom og skoleelever fra hele landet kan besøke læringssenteret for å reflektere over hva demokrati betyr for dem, trusler mot demokratiet i dag og hvordan de kan bidra til å fremme en demokratisk kultur.

Du finner mer informasjon om Utøya her www.utoya.no

Intervjuer med elever og lærere som deltar på Demokratilæring på Utøya.