Utdanning for demokrati og menneskerettigheter

Hvem vi er

EWC er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Senteret ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008, og holder til i Oslo. EWC driver opplæringsprogrammer og tilbyr ekspertise på feltet til alle Europarådets 47 medlemsstater, inkludert Norge.

EWC Staff

Ansatte

EWC har hovedkontor i Oslo og ledes av Ana Perona-Fjeldstad.


Styre

EWCs styre består av medlemmer fra Europarådet og Norge. Styret utnevnes av Kunnskapsdepartementet.


Eksperter

EWC samarbeider tett med flere eksperter i utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. 


Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org