Hva vi gjør

Dokument Norge /

For skolen: Demokratilæring på Utøya

Relatert til: 22. juli og demokratisk medborgerskap

Et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge.

PÅMELDING


Elever fra ulike ungdomsskoler i Norge tilbringer tre dager på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske krefter og ekstremisme.

Se en kort film om undervisningstilbudet 22. juli og demokratisk medborgerskap (4 minutter)

«Et helt unikt opplegg som alle elever burde få oppleve! Beste kurset jeg har vært på. Skaper debatt, diskusjon og engasjement, også hos elever som normalt ikke viser særlig aktivitet i klasserommet.» Faglærer ungdomsskole, deltaker høsten 2018

Hvem kan delta? Elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Hver skole deltar med tre elever og én lærer. Dette er et nasjonalt læringstilbud og vanligvis er det åtte skoler fra ulike steder i landet representert på hver samling.

Hva koster det? Demokratilæring på Utøya er gratis, i tillegg til at reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

Kommende samlinger

Høsten 2019

Alle samlinger er fullbooket 

Våren 2020

10. -12. mars (fullbooket, mulig å stå på venteliste)

17.- 19. mars (fullbooket, mulig å stå på venteliste)

24.-26. mars

31. mars – 2. april

21.-23. april

Skoleåret 2020-2021

Datoer kommer

Program og innhold Samlingene begynner med et besøk på 22. juli-senteret, hvor elevene besøker utstillingen i senteret og gjennomfører undervisningsopplegget «Hva skal vi lære bort om 22. juli?». Deretter reiser gruppen til Utøya, hvor resten av samlingen finner sted. Gjennom interaktive oppgaver, besøk i utstilling og på minnested lærer elevene om terrorangrepene 22. juli 2011, årsaker og konsekvenser. Som en del av 22. juli-senterets prosjekt «Min historie- personlige fortellinger fra og om 22. juli» får elevene møte vitner som forteller sin historie fra 22. juli.

Med disse inntrykkene om 22. juli friskt i minne og Utøya som ramme, dreier samlingens andre dag seg om hva elevene selv, som demokratiske medborgere, kan gjøre for å forsvare og styrke demokratiet vårt. Vi vektlegger aktiv og deltakende undervisning hvor elevene lærer om, gjennom og for demokrati og menneskerettigheter. Her utforsker vi blant annet hva som engasjerer oss som medborgere, tar stilling til demokratiske dilemmaer og diskuterer hvordan forebygge og svare hatprat på nett

Parallelt med elevaktivitetene, har lærerne et opplegg om hvordan undervise om kontroversielle temaer og hvordan tilrettelegge for inkluderende diskusjon og meningsutveksling i klasserommet. 

På samlingens tredje og siste dag planlegger deltakerne hva de skal gjøre når de kommer hjem igjen. Alle planlegger og gjennomfører elevstyrte aktiviteter på sine skoler og i sitt nærmiljø med elever, lærere og foresatte. Målet med dette er å styrke elevene som aktive deltakere som kan lære og inspirere medelever.

Forberedelse: Vi krever ingen forberedelse, men se punkt om utvelgelse under. 

Utvelgelse: Skoler søker om å delta og utvelgelsen baseres på motivasjon, geografi og tidligere deltakelse. Vi prioriterer 9. klasse på våren og 10. klasse på høsten.

Skolene som får plass velger selv ut elever og lærer/annen ressursperson som deltar. Arrangørene oppfordrer til å legge vekt på mangfold i utvelgelsen av elever, samt motivasjon for å delta og for å gjennomføre elevstyrte aktiviteter i etterkant. Før elevene søker, eller blir valgt, anbefaler å vise de korte filmene «Tilbake til Utøya» og «Demokratilæring på Utøya», slik at både elever og lærere på skolen får en forståelse av hva de kan være med på. Skolene vil motta forslag til refleksjonsspørsmål til filmene.

Klikk her for å se hvilke skoler som har deltatt på Demokratilæring på Utøya tidligere. 

The European Wergeland Centre

Relevans for norsk grunnskole: Etter terroren 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skape

s og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, vil Demokratilæring på Utøya bidra til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom. 

Et viktig formål for skolen er å utdanne og danne aktive demokratiske samfunnsborgere for framtiden, som kan bidra i videreutviklingen av demokratiet i Norge. Dette forsterkes ytterligere i fagfornyelsen ved at demokrati og medborgerskap løftes fram som ett av tre tverrfaglige temaer som skal integreres i alle fag i nye læreplaner fra 2020. 

Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og 22.juli-senteret i samarbeid med Raftostiftelsen.

Finansiert av: Kunnskapsdepartementet

Mer informasjon og påmelding

Påmeldingsskjema finner du her

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!

Prosjektansvarlige Kontakt oss
The European Wergeland Centre

Ingrid Aspelund

Senior Advisor
+47 959 93 511
Read more

Ms. Aspelund is responsible for coordinating EWC's projects related to issues such as prevention of hate speech, discrimination, violent extremism and radicalization. She has a Master in International and Multicultural Education and a Bachelor in Development Studies from Oslo and Akershus University College. Ms. Asplund has previously worked as a campaign advisor for the No Hate Speech Movement in Norway and is currently the head of Norwegian People’s Aid Solidarity Youth.

The European Wergeland Centre

Read more

Inga Riseth is project officer for the programme "22 July and Democratic Citizenship". She holds a Master's degree in the Theory and Practice of Human Rights from the University of Oslo, and a bachelor in International Environmental and Development Studies from the Norwegian University of Life Sciences. From 2015 to 2017, she was political vice president and then president of the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH). She also holds experience from serving as a Norwegian Youth Delegate to the UN General Assembly and from working as a trainer for the United Nations Association of Norway.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org