Hva vi gjør

Demokrativerksted på Utøya

Relatert til: 22. juli og demokratisk medborgerskap

Et gratis opplæringstilbud for ungdom fra hele Norge som er aktive i fritidsklubb, lokale organisasjoner, ungdomsråd eller på andre arenaer.


Meld deg på her
Det sies ofte at ungdom er morgendagens ledere og de som skal arve samfunnet som de voksne skaper i dag, men ungdom kan også være aktive deltakere og ledere i dagens samfunn. Ungdoms demokratiske deltakelse handler ikke kun om medvirkning i formelle beslutningsprosesser. Det handler også om å bygge en demokratisk kultur og inspirere andre til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag.

Det Europeiske Wergelandsenteret samarbeider med Utøya og Ungdom og Fritid om å invitere ungdom til demokrativerksted på Utøya. Her møtes ungdom fra hele landet for å lære, utveksle erfaringer, diskutere, være enige og uenige, og få inspirasjon til å engasjere andre til demokratisk deltakelse.

The European Wergeland Centre
Hvis det er et sted vi skal lære om demokrati, bli engasjerte, skape våre meninger og gjøre noe for samfunnet, så er det på et sted som dette.

Ungdomsskoleelev, Utøya våren 2019

Hva er et demokrativerksted?

Demokratiet kan ikke tas for gitt, men må forsvares og styrkes av hver og en av oss og sammen, hver dag. I et verksted både reparerer og bygger vi. I demokrativerkstedet på Utøya lærer du om terrorangrepet 22. juli 2011 og trusler mot demokratiet i dag. Samtidig reflekterer du sammen med andre over hva demokrati betyr for deg og hva du selv kan gjøre for å verne om demokratiet i din hverdag. For eksempel hvordan stå opp mot hatefulle ytringer, hvordan sørge for at menneskerettigheter respekteres og hvordan sikre ungdoms deltakelse i samfunnet.

Du får mulighet til å planlegge og gjennomføre aktiviteter på din fritidsklubb, organisasjon eller i ungdomsrådet, eller på andre arenaer. Arrangørene gir opplæring og tips, men du velger selv hva, hvordan og for hvem du vil engasjere etter å ha deltatt på demokrativerksted.

Hvert år inviterer vi deltakerne til å samles igjen på et større demokrativerksted på Utøya, for å utveksle erfaringer, komme med anbefalinger til neste runde med verksteder og bidra i utviklingen av læringsressurser som tilgjengeliggjøres på nett for bruk av andre ungdommer og voksne som arbeider med ungdom.

The European Wergeland Centre

Hvem kan delta på demokrativerkstedene?

På demokrativerkstedene ønsker vi å samle ungdom som på ulike måter er aktive i sitt lokalsamfunn, og voksne som jobber sammen med dem.
Dette kan være ungdom som er aktive i:  

  • Kommunale ungdomsråd, fylkesungdomsråd eller andre lokale medvirkningsorgan for ungdom.
  • Fritidsklubb, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser for ungdom, for eksempel gjennom klubbstyret, prosjekter eller faste aktiviteter.
  • Ungdomsorganisasjoner eller organisasjoner/foreninger/stiftelser som jobber med ungdom lokalt.

Hver organisasjon, fritidsklubb og ungdomsråd deltar med tre ungdommer og en ressursperson, slik som ungdomskoordinator eller ungdomsarbeider. 

Dere bestemmer selv hvilken ressursperson som skal reise sammen med ungdommene. Det kan være en ungdomsarbeider, koordinator eller en som har ansvar for relevante spørsmål i kommunen. Ressurspersonen skal være en støtte for ungdommene i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene etter Demokrativerkstedet. I tillegg vil ressurspersonene ha et parallelt tilbud med kompetanseheving og erfaringsutveksling om hvordan man kan tilrettelegge og bidra til ungdoms engasjement og deltakelse.

På verkstedet møter dere ungdom og voksne som er aktive på andre arenaer og som kommer fra ulike steder i landet, men som jobber med noen av de samme spørsmålene som dere selv. På verkstedene kan dere utveksle erfaringer, meninger og ideer med hverandre. Til sammen vil hvert verksted ha omtrent 30 deltakere.

Kommende demokrativerksteder

Datoer våren 2020: 
20.-22. mars

Datoer høsten 2020: 

16. – 18. oktober

30. oktober- 1. november

6.-8. november

Meld deg på her

Hva koster det?

Demokrativerksted på Utøya er gratis, og reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

Fravær fra skolen

Fordi verkstedet begynner fredag formiddag, må man beregne å være borte fra skolen en dag. Arrangørene kan hjelpe deg med å skrive en bekreftelse for å få dokumentert fravær dersom du går på videregående skole eller legge ved en søknad om permisjon om du går på ungdomsskolen.  

Hvorfor?

Ivaretakelsen og videreutviklingen av demokratiet vårt er avhengig av at unge mennesker engasjerer seg. Dessverre ser vi at mange unge skremmes fra å delta i den offentlige samtalen på grunn av hardt debattklima og hatefulle ytringer. #MeToo-bevegelsen har også synliggjort hvordan asymmetriske maktstrukturer rammer særlig unge kvinner som deltar på ulike samfunnsarenaer. Utfordringer som diskriminering, utenforskap og anti-demokratiske krefter gjør også at det er sentralt å styrke ungdoms demokratiske kompetanse.

Opplæringstilbudet tar sikte på å møte slike utfordringer ved å gi ungdom opplæring om, gjennom og for menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

Siden 2015 har Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya samarbeidet med 22. juli-senteret om å tilby et helhetlig læringstilbud om «22. juli og demokratisk medborgerskap» tilknyttet minne- og læringsstedene i Regjeringskvartalet og på Utøya, med mål om at skoleelever fra hele Norge skal få mulighet til å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de som aktive deltakere i kan fremme en demokratisk kultur og stå opp mot hatytringer og diskriminering. Ved å bygge på erfaringene våre fra dette arbeidet starter vi høsten 2019 opp et nytt opplæringstilbud for ungdom som på ulike måter er aktive i lokalsamfunnet sitt, for eksempel gjennom fritidsklubber, lokale foreninger eller organisasjoner, kommunale ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom, og som ønsker å styrke sin demokratiske kompetanse. 

Organisert av:

Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya i samarbeid med Ungdom og Fritid.

Finansiert av:

Sparebankstiftelsen DNB

Related articles


Prosjektansvarlige Kontakt oss
The European Wergeland Centre

Ingrid Aspelund

Senior Advisor
+47 959 93 511
Read more

Ms. Aspelund is responsible for coordinating EWC's projects related to issues such as prevention of hate speech, discrimination, violent extremism and radicalization. She has a Master in International and Multicultural Education and a Bachelor in Development Studies from Oslo and Akershus University College. Ms. Asplund has previously worked as a campaign advisor for the No Hate Speech Movement in Norway and is currently the head of Norwegian People’s Aid Solidarity Youth.

The European Wergeland Centre

Read more

Inga Riseth is project officer for the programme "22 July and Democratic Citizenship". She holds a Master's degree in the Theory and Practice of Human Rights from the University of Oslo, and a bachelor in International Environmental and Development Studies from the Norwegian University of Life Sciences. From 2015 to 2017, she was political vice president and then president of the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH). She also holds experience from serving as a Norwegian Youth Delegate to the UN General Assembly and from working as a trainer for the United Nations Association of Norway.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org