Hva vi gjør

Dokument Norge /

Demokratilæring på Utøya

Relatert til: 22. juli og demokratisk medborgerskap

Et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge.

PÅMELDING


Elever fra ulike ungdomsskoler i Norge tilbringer tre dager på Utøya, fulgt opp av elevstyrte aktiviteter på skolen. Målet er å styrke elevers demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter for å forebygge hatefulle ytringer, antidemokratiske krefter og ekstremisme.

Se en kort film om Demokratilæring på Utøya (3 minutter)

«Et helt unikt opplegg som alle elever burde få oppleve! Beste kurset jeg har vært på. Skaper debatt, diskusjon og engasjement, også hos elever som normalt ikke viser særlig aktivitet i klasserommet.» Faglærer ungdomsskole, deltaker høsten 2018

Hvem kan delta? Elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Hver skole deltar med tre elever og én lærer. Dette er et nasjonalt læringstilbud og vanligvis er det åtte skoler fra ulike steder i landet representert på hver samling.

Hva koster det? Demokratilæring på Utøya er gratis, i tillegg til at reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

Kommende samlinger

Neste utvelgelse av skoler til våren og høsten 2019 er 1. februar 2019

Vår 2019

5-7. mars (foreløpig fullbooket, venteliste)

12-14. mars (foreløpig fullbooket, venteliste)

26-28. mars

2-4. april

9-11. april

 

Høst 2019

3-5. september

17-19. september

24-26. september

8-10. oktober 

15-17. oktober

Program og innhold Samlingene begynner med et besøk på 22. juli-senteret, hvor elevene besøker utstillingen i senteret og gjennomfører undervisningsopplegget «Hva skal vi lære bort om 22. juli?». Deretter reiser gruppen til Utøya, hvor resten av samlingen finner sted. Gjennom interaktive oppgaver, besøk i utstilling og på minnested lærer elevene om terrorangrepene 22. juli 2011, årsaker og konsekvenser. Som en del av 22. juli-senterets prosjekt «Min historie- personlige fortellinger fra og om 22. juli» får elevene møte vitner som forteller sin historie fra 22. juli.

Med disse inntrykkene om 22. juli friskt i minne og Utøya som ramme, dreier samlingens andre dag seg om hva elevene selv, som demokratiske medborgere, kan gjøre for å forsvare og styrke demokratiet vårt. Vi vektlegger aktiv og deltakende undervisning hvor elevene lærer om, gjennom og for demokrati og menneskerettigheter. Her utforsker vi blant annet hva som engasjerer oss som medborgere, tar stilling til demokratiske dilemmaer og diskuterer hvordan forebygge og svare hatprat på nett

Parallelt med elevaktivitetene, har lærerne et opplegg om hvordan undervise om kontroversielle temaer og hvordan tilrettelegge for inkluderende diskusjon og meningsutveksling i klasserommet. 

På samlingens tredje og siste dag planlegger deltakerne hva de skal gjøre når de kommer hjem igjen. Alle planlegger og gjennomfører elevstyrte aktiviteter på sine skoler og i sitt nærmiljø med elever, lærere og foresatte.

Forberedelse: Vi krever ingen forberedelse, men se punkt om utvelgelse under. 

Utvelgelse: Skoler søker om å delta og utvelgelsen baseres på motivasjon, geografi og tidligere deltakelse. Vi prioriterer 9. klasse på våren og 10. klasse på høsten.

Skolene som får plass velger selv ut elever og lærer/annen ressursperson som deltar. Arrangørene oppfordrer til å legge vekt på mangfold i utvelgelsen av elever. Før elevene søker, eller blir valgt, anbefaler å vise de korte filmene «Tilbake til Utøya» og «Demokratilæring på Utøya», slik at både elever og lærere på skolen får en forståelse av hva de kan være med på. Skolene vil motta forslag til refleksjonsspørsmål til filmene.

Relevans for norsk grunnskole: Etter terroren 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, vil Demokratilæring på Utøya bidra til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom. 

Et viktig formål for skolen er å utdanne og danne aktive demokratiske samfunnsborgere for framtiden. Ludvigsen-utvalget la stor vekt på dette i NOU 2015:8 «Fremtidens skole». St.meld. 28 (2015-2016) «Fag – fordypning – forståelse» forsterker det ytterligere ved at demokrati og medborgerskap løftes fram som et av tre tverrfaglige tema som skal integreres i alle fag i ny læreplan. 

Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og 22.juli-senteret i samarbeid med Raftostiftelsen.

Finansiert av: Kunnskapsdepartementet

Mer informasjon og påmelding

Påmeldingsskjema finner du her

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!

Prosjektansvarlige Kontakt oss

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org