MS Thorbjørn

Hva vi gjør

Dagsbesøk på Utøya

Relatert til: 22. juli og demokratisk medborgerskap

Dagsbesøk på Utøya er et gratis 4-timers undervisningstilbud for skoleklasser/elevgrupper fra ungdomsskolen og vgs. 

PÅMELDING


Hva: Dagsbesøk på Utøya for skoleklasser. Elevene lærer om 22. juli 2011, om hvorfor Utøya var et mål for terroren og får reflektere rundt hva de selv kan gjøre for å verne demokratiet mot hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme.  

Hvem: Skoleklasser fra ungdomsskole og videregående skole (maks 90 elever på hvert besøk) 

Hva det koster: Undervisningsopplegget på Utøya er gratis, men de besøkende må selv dekke og arrangere transport til/fra Utøykaia. Båt over til øya ordnes av arrangørene. Matpakke kan nytes på stedet, eller så kan lunsj bestilles i forkant. 

Kommende dagsbesøk

Alle dagsbesøk for skoleklasser i 2019 er fullbooket. Følg med her for informasjon om muligheten for dagsbesøk i 2020. 

Hvordan: Et dagsbesøk på Utøya varer i 4 timer, og inkluderer omvisning på øya og eget undervisningsopplegg. Ved å besøke den historiske utstillingen i Arbeidsmiljølåven lærer elevene om Utøyas historie og prosessen med å «ta Utøya tilbake» etter 22. Juli 2011, i utstillingen i Hegnhuset lærer de om hendelsesforløpet 22. juli, og på minnestedet gis det rom for å minnes og for ettertanke. Gjennom deltakende undervisning får elevene mulighet til å reflektere rundt hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet i møte med aktuelle utfordringer som hatefulle ytringer og ekstremisme.  

Hvorfor: Utøya har en lang tradisjon som arena for opplæring i demokrati, ytringsfrihet, toleranse og mangfold. Samtidig bærer Utøya et sterkt vitnesbyrd om hvorfor disse verdiene ikke kan tas for gitt. Ved å lære om terrorangrepene 22. juli 2011, får elevene mulighet til å reflektere rundt årsaker og konsekvenser av terror og styrke sin forståelse av demokratisk medborgerskap. 

 Resultat: De overordnede målsetningene med dagsbesøkene er at elevene skal lære om terrorangrepene 22. juli, reflektere rundt årsaker og konsekvenser av terror, og at deres demokratiske kompetanse, holdninger og ferdigheter styrkes. 

Organisert av: Det europeiske Wergelandsenteret, Utøya og 22. Juli-senteret.  

Finansiert av: Kunnskapsdepartementet 

Ytterligere informasjon og påmelding

Påmeldingsskjema finner du her

Anbefalt lesning: http://22julisenteret.no/undervisning/til-laereren/

Om 22. juli-senteret: https://22julisenteret.no/

Om Utøya: http://www.utoya.no/ 

Related articles


Prosjektansvarlige Kontakt oss
The European Wergeland Centre

Read more

Inga Riseth is project officer for the programme "22 July and Democratic Citizenship". She holds a Master's degree in the Theory and Practice of Human Rights from the University of Oslo, and a bachelor in International Environmental and Development Studies from the Norwegian University of Life Sciences. From 2015 to 2017, she was political vice president and then president of the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH). She also holds experience from serving as a Norwegian Youth Delegate to the UN General Assembly and from working as a trainer for the United Nations Association of Norway.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org