22. juli og demokratisk medborgerskap

Et opplæringstilbud i utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse knyttet til minne- og læringsstedene Utøya og 22. juli-senteret, som gir ungdom og lærere verktøy til å forebygge hatprat, diskriminering og ekstremisme. Programmet er et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya AS.

Demokratilæring på Utøya

Et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge.

PÅMELDING


Lærerkurs

Våre lærerkurs tilbyr konkrete tilnærminger til hvordan undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap, gjennom blant annet hvordan undervise i og håndtere kontroversielle og vanskelige tema.


MS Thorbjørn

Dagsbesøk på Utøya

Dagsbesøk på Utøya er et gratis 4-timers undervisningstilbud for skoleklasser/elevgrupper fra ungdomsskolen og vgs. 

PÅMELDING


Læringsressurser

22. juli-senteret, Utøya og EWC samarbeider om å utvide læringstilbudet om 22.juli og demokratisk medborgerskap med nettbaserte læringsressurser. 


Internasjonalt

Deltakere fra ulike land lærer om 22. juli 2011, utveksler erfaringer og utforsker demokratisk medborgerskap i verden i dag.


Om læringstilbudet

Et helhetlig læringstilbud om «22. juli og demokratisk medborgerskap» tilknyttet minne- og læringsstedene i Regjeringskvartalet og på Utøya.


Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org