22. juli og demokratisk medborgerskap

Et opplæringstilbud i utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse knyttet til minne- og læringsstedene Utøya og 22. juli-senteret, som gir ungdom og lærere verktøy til å forebygge hatprat, diskriminering og ekstremisme. Programmet er et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya AS.

Demokratilæring på Utøya

"Demokratilæring på Utøya" er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. 

PÅMELDING


Lærerkurs

Kurs for lærere, lærerstudenter, ungdomsarbeidere og andre som jobber tett med ungdom. 


Dagsbesøk

Elever og lærere besøker Utøya eller 22. juli-senteret og deltar i undervisningsopplegg.


Læringsressurser

22. juli-senteret, Utøya og EWC samarbeider om å utvide det faglige undervisningstilbudet om 22.juli med nettbaserte læringsressurser. Dette er ressurser ment både til for- og etterarbeid ved besøk, og for de som ikke har mulighet til å besøke Regjeringskvartalet eller Utøya.


Internasjonalt

Deltakere fra ulike land lærer om 22. juli 2011, utveksler erfaringer og utforsker demokratisk medborgerskap i verden i dag.


Om samarbeidet

Et helhetlig læringstilbud om «22. juli og demokratisk medborgerskap» tilknyttet minne- og læringsstedene i Regjeringskvartalet og på Utøya.


Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org