Educating for Democracy and Human Rights

Hva vi gjør

The picture shows participants at a training in the Schools for Democracy Program in Ukraine

Skoler for Demokrati

"Schools for Democracy" er EWCs nasjonale program for utdanning for demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter i Ukraina. Hensikten er å bidra til en omfattende reform av skolesystemet i landet med vekt på desentralisering, demokratisering og nasjonal dialog.


22. juli og demokratisk medborgerskap

Et opplæringstilbud i utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse knyttet til minne- og læringsstedene Utøya og 22. juli-senteret, som gir ungdom og lærere verktøy til å forebygge hatprat, diskriminering og ekstremisme. Programmet er et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya AS.


Participants at the Regional Summer Academy in Montenegro 2015

Sommerakademiene

De regionale sommerakademiene fremmer utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse i 26 land.


Practicing Citizenship

Et avansert opplæringsprogram i utdanning for demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter for lærere, skoleadministrasjon, universitetsprofessorer og andre som jobber med utdanning i Den russiske føderasjon.


Fullførte prosjekter

Her finner du informasjon om noen av EWCs fullførte prosjekter.


Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org