Takk for et fint år med aktiviteter på Utøya – vi gleder oss til 2019!

2018 går mot slutten, men programmet 22. juli og demokratisk medborgerskap fortsetter med fornyet styrke inn i 2019. Her er en oppsummering av noen av aktivitetene vi har gjennomført i 2018, og som vi vil fortsette med inn i 2019. 


The European Wergeland Centre

Dagsbesøk for skoleklasser og Demokratilæring på Utøya

I løpet av 2018 har Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret, Utøya AS sammen tilrettelagt for at skoleelever skal få lære om 22. juli og hva de, som demokratiske medborgere, kan gjøre for å forsvare og skape demokratiet vårt. Sammen med Raftostiftelsen har vi arrangert 5 tre-dagers samlinger med «Demokratilæring på Utøya» for elever og lærere i 9. og 10. trinn fra skoler i hele Norge. I løpet av året har totalt har 38 skoler, med 1 lærer og 3-5 elever, fra 26 forskjellige tettsteder og byer deltatt på disse tre-dagers samlingene. I etterkant av samlingene har elevene videreformidlet det de har lært gjennom presentasjoner, bilder, video og ved å gjennomføre øvelser med sine medelever. Noen har også gjennomført aktiviteter med lærere og foreldre, på andre skoler i sitt nærområde og blitt intervjuet av lokalmedia. Til sammen har omtrent 6500 personer deltatt i elevstyrte aktiviteter i løpet av 2018! Med styrket støtte til programmet i statsbudsjettet gleder vi oss til å ta fatt på 2019 med enda mer aktivitet. I løpet av 2019 vil vi arrangere ti tre-dagers samlinger, og skoler som ønsker å delta kan allerede nå melde seg på via våre nettsider. 

Vi har også tatt imot over 500 elever på dagsbesøk på Utøya i løpet av 2018. Også i 2019 vil vi gi skoleklasser muligheten til å komme til Utøya for å lære om årsakene og konsekvensene av terrorangrepene 22. juli og om hva hver enkelt av oss kan gjøre for å ta vare på demokratiet vårt. Les mer og meld på din skole klasse her.

The European Wergeland Centre

Kurssamling for fremtidige lærere 

I november holdt Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret, Utøya og Raftostiftelsen en tre-dagers kurssamling for 30 lærerstudenter. Temaet for kurssamlingen var hvorfor og hvordan undervisning om 22. juli og demokratisk medborgerskap kan bidra til å engasjere ungdom som aktive medborgere i samfunnet, med særlig vekt på forebygging av hatefulle ytringer, samt hvordan undervise i sensitive og kontroversielle temaer. Deltakerne avsluttet kurset med å utarbeide nivå- og fagtilpassede undervisningsopplegg og planlegge aktiviteter med medstudenter i etterkant og/eller i praksisperioden.

"Eg føler meg mykje bedre rusta til å undervise, men og generelt snakke om kontroversielle tema og 22 juli. Har vore ein veldig fin og positiv opplevelse å få komme på besøk på Utøya!"

Deltaker på kurssamling for fremtidige lærere, 2018

Lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli

Sammen med Institutt for lærerutdanning ved NTNU er vi også godt i gang med å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli 2011 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Materiellet skal være tilgjengelig for lærere og lærerutdanning samtidig som nye læreplaner ved skolestart 2020, og knyttes til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Som et ledd i dette arbeidet arrangerer vi et arbeidsseminar for lærere på Utøya, hvor målet er å samle konkrete erfaringer lærere har med å undervise om 22. juli, presentere og jobbe med utkast til læringsressurser, og hente innspill til videre arbeid med å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell. Påmelding for dette seminaret er også åpen, med frist 14. desember.

The European Wergeland Centre

Ingrid Aspelund

Senior Advisor
+47 959 93 511
Read more

Ms. Aspelund is responsible for coordinating EWC's projects related to issues such as prevention of hate speech, discrimination, violent extremism and radicalization. She has a Master in International and Multicultural Education and a Bachelor in Development Studies from Oslo and Akershus University College. Ms. Asplund has previously worked as a campaign advisor for the No Hate Speech Movement in Norway and is currently the head of Norwegian People’s Aid Solidarity Youth.

The European Wergeland Centre

Read more

Inga Riseth is project officer for the programme "22 July and Democratic Citizenship". She holds a Master's degree in the Theory and Practice of Human Rights from the University of Oslo, and a bachelor in International Environmental and Development Studies from the Norwegian University of Life Sciences. From 2015 to 2017, she was political vice president and then president of the Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH). She also holds experience from serving as a Norwegian Youth Delegate to the UN General Assembly and from working as a trainer for the United Nations Association of Norway.

The European Wergeland Centre

Read more

Karoline Slåttum is an Advisor for the 22 July and Democratic Citizenship programme. She holds a Master of Philosophy in European languages. She has ten years experience of teaching at both lower and upper secondary school.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org