Skolelever fra hele Norge har deltatt på demokratilæring på Utøya i 2019

I år har 80 skoler fra hele landet deltatt med elever og lærere i læringsilbudet Demokratilæring på Utøya. Elevene har gjennomført læringsaktiviteter med over 7000 elever, lærere og foreldre på skoler i etterkant.


«Jeg tror det er noe av det viktigste å skjønne at Utøya ikke er 22. juli eller et forferdelig sted, men også et kjempefint sted for læring, vennskap og glede. Og at 22. juli er noe vi må og burde ta læring fra, sånn at noe så forferdelig aldri skjer igjen» Elev, 2019

«Elevene har ytret hvor viktig de synes det var å få være med på et slikt opplegg, både til hverandre og til medelever på skolen. Lærere som får være med ser elever som blomstrer på ulike områder de ikke gjør i et vanlig klasserom. Utrolig viktig!»  Lærer, 2019

Med økt støtte fra Kunnskaps- og Integreringsdepartementet i 2019 har Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) i samarbeid med Utøya, 22. juli-senteret og Raftostiftelsen arrangert 10 tre-dagers samlinger med «Demokratilæring på Utøya» for elever og lærere i 9. og 10. trinn fra skoler i hele Norge.

I løpet av året har 80 skoler fra alle fylkene i Norge deltatt på tre-dagers samlingene og tilrettelagt for elevstyrte læringsaktiviteter på skolen i etterkant. Elevene har videreformidlet det de har lært gjennom presentasjoner, bilder, video og ved å gjennomføre ulike læringsaktiviteter med sine medelever. Flere av elevene har også gjennomført aktiviteter med lærere og foreldre, på andre skoler i sitt nærområde og blitt intervjuet av lokalmedia.

Her kan du lese en tekst skrevet av Frida på Vassmyra ungdomsskole etter hun deltok på Demokratilæring på Utøya i år.

I tillegg til nasjonale tredagers-samlinger, har EWC har i tillegg tilrettelagt for at 550 elever har kunnet delta i læringstilbud på dagsbesøk på Utøya i løpet av 2019, de fleste fra skoler i Utøyas nærområde.

Til sammen har over 7100 elever deltatt i elevstyrte aktiviteter på skolene i løpet av 2019. I 2020 utvider vi Demokratilæring på Utøya med 12 samlinger i løpet av året og vil nå ut til over 90 skoler fra hele landet.

____________________________________________

Påmeldingen for 2020 er åpen. Her finner du mer informasjon om læringstilbudene og påmeldingsskjema : 

www.theewc.org/utoya

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org